מיון קווצי העור על פי מחלקות
Echinoderm classes
Class Ophiuroidea (brittle-stars) מחלקת נחשוני-ים
Order Gorgonocephalida סידרת ראש-הגורגונות

סידרה זו מיוצגת באזורנו על ידי מין אחד, שזרועותיו מסתעפות פעמיים, וכל זרוע
נושאת עליה מספר רב של סעיפים, המסוגלים להתקפל, להכרך ולהפרש בעת
הצורך. בשעות היום הם נחים כשזרועותיהם צנופות ככדור, בתוך מערות, ובלילה
הם עולים על פני השונית ופורשים זרועות לכיוון הזרם לצוד פלנקטון
This order of ophiuroids, consists in our region only one species,
a slow moving animal, that during the day hides in crevices,
to emerge at night, climing the reef edge, where it
spreads its many arms, to catch plankton.


Family Gorgonocephalidae (Basket-stars) משפחת נחשונקים

בטבע - מבט כללי
General view
פרט
detail
ענף
single arm
נחשונק שיחני
Astroboa nuda (Lyman, 1894)

Photo: M. Levin/ I. Ben-Tov (Eilat)
Photo: I. Ben-Tov (Eilat)