מנוע חיפוש באתרי דפני: כדי לחפש צמח או בעל-חיים באמצעות מנוע זה הקש את השם אם ידוע לך בעברית, באנגלית או השם המדעי וללחוץ. אם אינך מקבל תוצאה
, תוכל לנסות את שם הקבוצה, המשפחה או שם של מין קרוב שיביא אותך לדף שבו נמצא היצור המבוקש
to search an animal or plant inside "Dafni-sites" you can use Google Search


שונית אילת
אתר לימודי
מבוסס על הספרים 


וכן -של "מדריכי הים של ד"ר דפני

 





: ( האתר כולל - (לחץ על הצלמיות כדי להכנס

_ בתי גידול בשונית אילת
_נושאים נבחרים מים-סוף_
הצעות לעבודות אקולוגיות
שמורת טבע ימית לימודית
_מילון למונחים אקולוגיים
***
איך תשתמש באתר? הנחיות

שלמי תודה__ ___הגבלות