משפחת הקברנוניים
Family Gobiidae
Ptara_u0 64555
דו-גון לבן-עורף 
Whitecap goby
Lotilia graciliosa
         Klausewitz, 1960

:תיאור המשפחה

דגים קטנים החיים על הקרקע
או בין אלמוגים. הראשונים
מצטיינים בכפתור הצמדות העשוי
מאיחוי סנפירי הבטן. הסוגים
סרטנון ולוטיליה מקיימים סימביוזה
עם סרטנים נקשנים, החופרים בחול
רבצן אדמוני
Toothy (Host) Goby
Pleurosicya mossambica
Smith, 1959
שקופית תיל
Whip coral goby
Bryaninops yongei
         (Davis & Cohen,1969)
שקופית מרחפת
Redeye goby
Bryaninops natans
    Larson, 1985  
אזורית ים-סופית
Avidor's Goby
Trimma avidori
        (Goren, 1978)
סיקוסית צהובה
Emerald coral goby
Paragobiodon xanthosomus
(Bleeker, 1853)
קברנונית לימונית
Poison Goby
Gobiodon citrinus
(Ruppell, 1838)
קברנונית משוישת
Broad band goby

Gobiodon rivulatus
Ruppell, 1830
סיקוסית דו-גונית
Redhead goby
Paragobiodon echinocephalus
(Ruppell, 1830)

ספון משחיר
Spotted frillgoby
Bathygobius cyclopterus
       (Valenciennes, 1837)
ספון חום
Dusky frillgoby
Bathygobius fuscus
(valeciennes, 1837)
חולית כחולה
Blackfin (=Arrow) dartfish
Ptereleotris evides
       (Jordan & Hubbs, 1925)
חולית ערבית
Arabian dartfish
Ptereleotris arabica
      (Randall & Hoese, 1985)
כריתנית פס-עין
Eye-bar goby
Gnatholepis anjerensis
( Bleeker, 1851)
 • חולן נאה
  Hector's Goby
  Koumansetta hectori
 • (Smith, 1957)
  חולון נקדותיים
  Butterfly goby
  Amblygobius albimaculatus
       (Ruppell, 1830)
  "
  חוורן זוגי

  Maiden Goby
  Valenciennea puellaris
         (Tomiyama, 1956)
  גלילן הדמעות
  Twin-spotted shrimp-goby
  Vanderhorstia ambanoro
      (Foumanoir, 1957)
  גלילן מעוטר
  Blue-bar prawn goby
  Vanderhorstia ornatissima
  (Smith, 1959)
  גלילן עינוני
  Mertens' prawn goby
  Vanderhorstia mertensi
  (  Klausewitz, 1974)
  סרטנון אופרקולרי
  Opercular prawn-goby
  Vanderhostia opercularis
  Randall, 2007


  כפתורן צהבהב
  Decorated Goby
  Istigobius decoratus
     (Herre, 1927)
  סרטנון עינוני
  Harlequin prawn-goby
  Cryptocentrus caeruleopunctatus
  (Ruppell, 1830)
  סרטנונית שכוחה
  Neglect prawn-goby
  Amblyeleotris neglecta
  Jaffar & Randall, 2009        
  סרטנונית אזורה
  Magnus' prawn-goby
  Amblyeleotris sungami
  Klausewitz, 1969
  סרטנונית שטייניץ
  Steinitz' prawn-goby
  Amblyeleotris steinitzi
  (klausewitz, 1974)