Northern Red Sea Fishes  הדגים במפרץ אילת

Rapid Visual Identification  זיהוי ויזואלי מהיר
שימו לב: מפתח לחיפוש בגוגל ב"אתרי דפני" בתחתית הדף

אם ראיתם דג שאתם מבקשים לזהות, חפשו את התמונה הכי דומה למה שראיתם, ואם אינכם מזהים אותו כאן, לחצו עליה ותגיעו לדף מפורט 
If you saw a fish you can identify here, click on the most likely picture to open a page in where more detail is offered.
******
  הכפתור עם צילומי נוף" בשורה העליונה פותח לפניכם צילומי נוף תת-ימי ***  The Button "Seascape" opens 12 "Diorams" of Eilat's sea scapes
 


  
  
    

  Reef shark כריש שונית  Whale shark כריש -לוויתן Zebra shark זנבתן
Rays  מחבטן Manta-ray  מנטה
Surgeonfiish  בתרן
Unicornfish קרנפון
Sergrantfish  דפדוף
Amphiprion  שושנון
Pomacentrids  אלמוגית

Lutjanus לוטיין
Caesio כחלן
Wrasses   תפאר,
Cleaner Wrasse נקאי 
Labridae עב שפה

Parrotfish  תוכינון
Scarus  תוכינון חריד
Butterfly fish פרפרון
False moorish idol  שרביטית
Anthias פזית
Pomacanthus  קיסרון
Pygoplites  פסון
Epinephelus דקר
Cephalopolis  דקרן
Grammistes בוריתן

Pomacanthus imperator קיסר
Pomacanthus imperator קיסר צעיר
Acanthurus sohal בתרן סוהל
 Zebrasoma desjardenu זברסומה
Cetoscarus juv. תוכינון דוגוני צעיר


Scorpaena  עקרבן
Synanceja   אבנון
Pegasus  פגסוס
Pterois  זהרון
Hippocampus  סוסון-ים


Corythoichthys   אבובית 
Fistularia  חלילון
Solenostemum זרבובית
Ecsenius קרנונית
 Xiphasia  אריכן
Exallias   קישוטית
Bryaninops שקופית
Amblyeleotris סרטנונית
Antennarius  פיתיונאי
Gymnothorax   ניבן

Myrichthys   מירנון
אופון - מוליות
Arothron    נפוחית   Lioconcha  ונוס מרהיבה
Diodon קיפודג 

 Synodus    לטאנון
Masturus דגי שמש
Monacanthidae זקיפית
Arothron  נפוחית לבנה
Plotosus שפמיתAlutera  דקוץ
Rhinecanthus   פיקסון
Sphyraena   ברקודה
Caranx   צנינית
Monotaxis  גדל-עין

Scolopsis  חוחן
Coria aygula Juv. יולית ים סוף צעיר
Macropharingodon נוניב
Pomacentrus trilineatus
Parapercis פארן
\
Apogonichthys  כילון
Apogon אפוגון
Photoblepharon פנסון
     Holocenthrum  ברקן 
Pseudochromis צבעון
Pempheris  גרזינון
Pardachirus סוליינית
Lestrolepis   לסתית
Pilotfish   נווט הכרישים
Monocentris  מגינון
צילומי הדגים בגלריה זו הם מתוך בסיס המידע העולמי "פיש בייס" - ערובה להגדרה נכונה -  ורובם צולמו על ידי החוקר-צלם ג'ק רנדל. צילומים הנפתחים ברקע (כלומר כשלוחצים
על התמונוות מהבייס) הן לרוב צולמו באילת, או בחופי מפרץ אילת. השם המדעי, המופיע במשבצת המכילה את הצילום ה"קטן" מהווה גם קישור לבסיס המידע "הפיש-בייס". לעתים
כאשר אין לנו צילום מהמפרץ, מהווה התמונה הקטנה עצמה "קישור" כזה. בכל מקרה כזה - שם הצלם מופיע בתגית או בתחתית התמונה. לכל תורמי הצילומים - תודה כפולה ומכופלת
*************
Small front pictures in the gallery and the entire fish-site were copied by permission from the international "Fish-Base", mostly taken by the fish taxonomist
 Jack Randall, whereas pictures in the background (opened by clicking the gallery picture) are mainly pictures taken in Eilat and Gulf of Aqaba-Eilat, by local divers, and used as record behind each "small" fish picture in the our fish site the scientific name is a link to the species in the Fish-base (in some species the picture itself is a link to the Base.To all contributers, who granted permission to copy their pics, we owe a big THANK YOU

Google search in "Dafni-Sites מפתח לחיפוש בגוגל ב "אתרי דפני

 כדי לחפש צמח או בעל חיים באמצעות מנוע זה, הקישו את השם אם ידוע בעברית, אנגלית או השם המדעי. ולחצו
השתמשו בשם הקבוצה, משפחה או שם עממי ואולי גם שם של מין קרוב שבחברתו תמצאו אותו
******
רשימת המינים בים סוף, מתבססת הן על בסיס המידע הבינלאומי - הפיש-בייס -  והן על הקישור הבא
  או   Golani & Fricke 2018
הרשימה הותיקה,Golani & Bogordetski  משנת 2010