דגי אילת - משפחת כחלניים ולוטיניים
Family Caesionidae, Lutjaniidae & Nemipteridae

הערה: התמונות בחזית הן לרוב ממאגר בינלאומי - פישבייס - וברקע (בלחיצת עכבר על התמונה) תמונות שצולמו באילת.
שמות הצלמים - קרדיט - מופיע בתגית המרחפת מעל התמונה

  Caesionidae  משפחת כחליים

כחלי סהרוני

      Lunar fusillier            
Caesio lunaris
Ehrenberg, 1830&
דגים של מים פתוחים בקרבת השונית
נבדלים מלוטייניים שהם קשורים בקרקע

המינים הבאים זוהו בצפון ים סוף
כחלי שונה-קווים
Variable-lined fusilier
Caesio varilineata
Carpenter, 1987

Photo: J. Randall (Fisbase)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: R.Field (Fishbae)/J. Dafni (Eilat)
כחלי מסורטט
Striped fussilier
Caesio striata
Ruppell, 1830

כחלי סואצי
Red Sea fusillier
Caesio suevica
Klunzinger, 1884
כחלי צהוב-כחול
Blue and gold fusilier;
    Caesio caerulaurea
Lacepède, 1801

Photo: R.Field (Fishbae) Photo:V. Tomeno (Fisbase) Photo: JE Randall  (Fishbase)

 משפחת לוטיניים  Lutjanidae   
לוטיין שחורן
Black and white snapper
Macolor niger
(Forsskal, 1775)      
לוטיין הפסים
Bluestripe snapper
Lutjanus kasmira
(Forsskal, 1775)   
(לוטיין שחורן (צעיר
Black and white snapper
Macolor niger
(Forsskal, 1775)(לוטיין נחושתי (צעיר
Two-spot red snapper
Lutjanus bohar
                      Forsskal, 1775)
(לוטיין נחושתי (בוגר
Two-spot red snapper
Lutjanus bohar
(Forsskal, 1775)   
לוטיין הכתם
Dory snapper
Lutjanus fulviflamma
         (Rüppell, 1830)

פריסטן טיפוסי
Sharptooth jobfish

Pristipomoides typus
Bleeker, 1852
פריסטן אדמדם /טיפוסי
עומק 140 מ' מפרץ אילת

פריסטן אדמדם
Goldbanded jobfish
Pristipomoides multidens
(Day, 1871)

משפחת סנפנימיים Nemipteridae


חוחן ורד ברנסי
Baranes threadfin bream
Parascolopsis baranesi
Russlli & Golani, 1993חוחן נקוד
Arabian monocle bream
Scolopsis ghanam
(Forsskål, 1775)חוחן דו-כתמי
Thumbprint monocle bream
Scolopsis bimaculata
Ruppell, 1828
חוחן קווי
    or  Scolopsis taeniata
         (Cuvier, 1830)

סנפנים עדין
Slender threadfin bream
Nemipterus zysron

(Bleeker, 1857)


סנפנים רנדל
Randall's threadfin Bream
Nemipterus randalli
Russell, 1986


סנפנים יפאני
Japanese threadfin bream
Nemipterus japonicus
(Bloch, 1791