דגי אילת- משפחת השוניתיים
Family Pomacentridae
שוניתית צהובת-זנב
Red Sea demoiselle
Neopomacentrus xanthurus
    Allen & Randall, 1980
ספירן יורדן
Jordan's demoiselle
Teixeirichthys jordani
        (Rutter, 1897)

שוניתית מירי
Miry's demoiselle
Neopomacentrus miryae
      Dor & Allen, 1977

דפדוף שש-פסי
Scissortail sergeant
Abudefduf sexfaciatus
        (Lacepède, 1801)       

תיאור המשפחה

משפחה רבת-מינים בעיקר בשונית, מהם
אוכלי פלנקטון או צמחוניים. הנקבות מטילות
על סלע והזכר שומר על התטולה עד לבקיעתה
*
חיגור מיני השוניתיים בשונית
דפדוף פסים
Indo-Pacific sergeant
Abudefduf vaigiensis
      (Quoy & Gaimard, 1825)

שוניתן גפור (צעיר)
Sulphur damsel (juv)
Pomacentrus sulfureus
Klunzinger, 1871 

שוניתן גפור
Sulphur damsel
Pomacentrus sulfureus
Klunzinger, 1871

דפדוף שש-פסי
Scissortail sergeant
Abudefduf sexfaciatus
        (Lacepède, 1801)

כרומית שלוש הנקודות
Trispot chromis
Chromis trialpha
       Allen & Randall, 1980       
דפדוף פסים
Indo-Pacific sergeant
Abudefduf vaigiensis
      (Quoy & Gaimard, 1825)

דפדוף הכתם
Blackspot sergeant
Abudefduf sordidus
         (Forsskål in Niebuhr, 1775)

דפדוף הכתם
Blackspot sergeant (male display)
Abudefduf sordidus
(Forsskål in Niebuhr, 1775)
דפדופונית חגורה
Singlebar devil
Plectroglyphidodon leucozonus
  var. cingulus, Klunzinger, 1871

דפדופית אפורה
Yellowbelly damselfish
Amblyglyphidodon leucogaster
דפדופית צהובת-צד
Yellowfin damsel
Amblyglyphidodon flavilatus
    Allen & Randall, 1981
דפדופונית הפנינים
Whitespotted devil
Plectroglyphidodon lacrymatus
( Quoy & Gaimard, 1825)

(דפדופון משחיר (צעיר
Bowtie damselfish (juvenile)
Neoglyphidodon melas (j)
(Cuvier, 1830)
(דפדופון משחיר (בוגר
Bowtie damselfish (adult)
Neoglyphidodon melas (a)
(Cuvier, 1830)
דפדופון הטבעות
Footballer demoiselle
Chrysiptera annulata

שוניתן בהיר-זנב
Whitefin damsel
Pomacentrus albicaudatus
        Baschieri-Salvadori, 1955
שוניתן לבן-זנב
Paletail damsel
Pomacentrus trichourus
Günther, 1867
שוניתן גפור
Sulphur damsel
Pomacentrus sulfureus
Klunzinger, 1871


TN_Chuni_j0.jpg
(דפדופון העין (צעיר
Onespot demoiselle (juv.)
Chrysiptera unimaculata
(Cuvier, 1830)
דפדופון העין
Onespot demoiselle
Chrysiptera unimaculata
(Cuvier, 1830)
ריפנית שחורת כתם
Bluedotted damsel
Pristotis cyanostigma
Rüppell, 1838

(שוניתן עינוני (צעיר
Threeline damselfish (j)
Pomacentrus trilineatus
(Cuvier, 1830)
(שוניתן עינוני (בוגר
Threeline damselfish (adult)
 Pomacentrus trilineatus
(Cuvier, 1830)שוניתן עינוני (הכי צעיר
Threeline damselfish (juv)
 Pomacentrus trilineatus
(Cuvier, 1830)


כרומית דו-גונית
Chocolatedip chromis
Chromis dimidiata
        (Klunzinger, 1871)
כרומית כחלית
Weber's chromis
Chromis weberi
Fowler & Bean, 1928
כרומית אפורה
Ternate chromis
Chromis ternatensis
(Bleeker, 1856)

כרומית ירקרקת - זכר
Blue-green Damselfish
Chromis viridis
                   (Cuvier, 1830)

כרומית צהובת-זנב
Pemba Chromis
Chromis pembae
Smith, 1960

כרומית רבת-קרניים
Duskytail Chromis
Dascyllus marginatus
(Rüppell, 1829)

אלמוגית שחורה בהטלה
Threespot dascyllus (breeding)
Dascyllus trimaculatus
(Rüppell, 1829)

( אלמוגית שחורה (בוגר
Threespot dascyllus (adult)
Dascyllus trimaculatus
(Rüppell, 1829)

(אלמוגית שחורה (צעיר
Threespot dascyllus (Juv.)
Dascyllus trimaculatus
(Rüppell, 1829)


אלמוגית שחורת-שוליים
Marginate dascyllus
Dascyllus marginatus
(Rüppell, 1829)
שושנון דו-פסי
Twoband anemonefish
Amphiprion bicinctus
Rüppell, 1830

בתמונת הרקע - ביצים ועוברים
אלמוגית הפסים
Whitetail dascyllus
Dascyllus aruanus
(Linnaeus, 1758)
)