בטאים - חשמלן, מחבטן וטריגונים
Skates, rays etc

:תיאור הקבוצה

 • דגים שהתפתחו מכרישים תוך ניוון הדרגתי של מחצית הגוף האחורית, והתרחבות
 • ניכרת של הראש וסנפירי החזה. כולם טורפים וכמה מינים אוכלי פלנקטון

 • מדריך לכרישים ובטאים של ארגון הדייג העולמי
  חשמלן נמרי
  Panther electric ray
  Torpedo panthera
      Olfers, 1831        
  חשמלן פרסי
  Marbled electric ray
  Torpedo sinuspersici
            Olfers, 1831          


  חשמלן בן-טוביה
  Elat electric ray
  Heteronarce bentuviai
  (Baranes & Randall, 1989)   
  מחבטן הספירים
  Bluespotted ribbontail ray
  Taeniura lymma
  (Forsskål in Niebuhr, 1775)
  טריגון נקוד
  Honeycomb stingray
  Himantura uarnak
     (Forsskål in Niebuhr, 1775)
  טריגון כנוף-זנב
  Feathertail stingray
  Pastinachus (=Dasyatis) sephen
  (Forsskål in Niebuhr, 1775)    
  שימו לב לזנב המורחב בקצהו
  טחן נקוד
  Spotted eagleray
  Aetobatus narinari
                   (Euphrasen, 1790)

  מנטה ענקית - קצרת-סנפיר
  Giant manta
  Manta birostris
  (Walbaum, 1792)
   מחבטן עגול-רצועה
  Roundribbon ray 
  Taeniurops myeni
  (Müller & Henle, 1841)
       
  כינורן לבן-נקוד
  Giant guitarfish
  Rhynchobatus djiddensis
  (Forsskål in Niebuhr, 1775)      
  גיטרן חלווי
  Halavi's guitarfish
  Rhinobatos halavi
        (Forsskål in Niebuhr, 1775)
  גיטרן נקוד
  spotted guitarfish
  Click for a deep sea pic
  Rhinobatos punctifer
  Compagno & Randall, 1987

  כינורית כדת-ראש
  Bowmouth guitarfish
  Rhina ancylostoma
  Bloch & Schneider, 1801


  כינורית כדת-ראש (juv.)
  Bowmouth guitarfish
  Rhina ancylostoma
  Bloch & Schneider, 1801

  מסורן ירוק
  Longnose sawfish
  Pristis zijsron
  Bleeker, 1851


  מסורן קצר-שן
  Pointed sawfish
  Anoxypristis cuspidatus
  (Latham, 1794)