דגי לילה ודמדומים
Twilight and night fishes
ברקן כסיף

Sammara squirrelfish
Neoniphon sammara
(Forsskall, 1775)    

:תיאור משותף
דגים הנמצאים ביום במערה, ויוצאים
.לפעילות בשעות הדמדומים והלילה
כולליים את פנסון, ברקנים, דגי
חשמנון, גרזינונים ועוד מינים
ממשפחות של דגים יומיים, החיים
.בעיקר במערות השונית

Try also the Apogonidae 
נסה גם את החשמנוניים

אדמון שחור-עין

Pinecone soldierfish
Myripristis murdjan
(Forsskall, 1775)  
ברקן ים-סופי

Sabre squirrelfish
Sargocentron marisrubri
    Randall, Golani & Diamant, 1989
ברקן אדום

Redcoat squirrelfish
Sargocentron rubrum
(Forsskall, 1775)
ברקן לבן-זנב

Silverspot squirrelfish
Sargocentron caudimaculatum
(Ruppell, 1838)
ברקן קוצני

Sabre squirrelfish
Sargocentron spiniferum
(Forsskall, 1775) 
ברקן הנזר

Crown squirrelfish
Sargocentron diadema
(Lacepede, 1802)
פנסון שטייניץ

Flashlight fish
Photoblepharon steinitzi
      Abe & Haneda, 1973
גרזינון כוכים

Vanikoro Sweeper
Pempheris vanicolensis
Cuvier, 1831
גרזנית עדינה
Pigmy sweeper
Parapriacanthus guentheri
(Klunzinger, 1871)
יש מין נוסף שתואר מדרום מפרץ אילת
Parapriacanthus sharm

Randall & Bogorodsky, 2016 
 
חכליל הדמדומים

Moontail bullseye
Priacanthus hamrur
(Forsskall, 1775)
ראה גם חכליל המעמקים בעמ' אחר
Family  Pseudochromidae    משפחת צבעוניים
צבעון פרידמן

Orchid dottyback
Pseudochromis fridmani
Klausewitz, 1968
צבעון ספרינגר
Springer dottyback
Pseudochromis springeri
 Lubbock, 1975
צבעון צהוב-קדקד

Sunrise dottyback
Pseudochromis flavivertex
(Ruppell, 1835)
צבעון מזלגי

Forktail dottyback
Pseudochromis dixurus
     Lubbock, 1975
צבעון זיתני

Olive dottyback
Pseudochromis olivaceus
Rüppell, 1835
צבעון חיוור

Pale dottyback
Pseudochromis pesi
 Lubbock, 1975