משפחת קיסריים
Family Pomacanthidae
(נסיכית פסוסה (זכר
Zebra angelfish (male)
Genicanthus caudovittatus
(Gunther, 1860)

קיסרון עטור
Yellow-ear angelfish
Apolemichthys xanthotis
(Fraser-Brunner, 1950)

(נסיכית פסוסה (נקבה
Zebra angelfish (Female)
Genicanthus caudovittatus
(Gunther, 1860)
(קיסר הדור (צעיר
Emperor Angelfish (juv)
Pomacanthus imperator (juv.)

(Bloch, 1787)

:תיאור המשפחה

דגים צבעוניים ביותר, הניזונים
.מחסרי-חוליות שונים בשונית
צבעוניותם משמשת בעיקר כאמצעי
ביטוי טריטוריאלי, הפחדת יריבים
ומשיכת בני זוג. הצעירים לרוב
*בעלי דגם צבע שונה
---------------------------
... לחץ: בוא תלמד ממני ילד
* Photo: M. Levin צילם: מנטה ריי *
(קיסר הדור (בוגר
Emperor Angelfish (mature)
Pomacanthus imperator
(Bloch, 1787)
(קיסר הכתם (צעיר
Yellowbar angelfish
Pomacanthus maculosus
(Forskal, 1775)
(קיסר ים סופי (עצפור
Arabian angelfish
נדיר באילת
Pomacanthus asfur
(Forskal, 1775)
(קיסר הכתם (בוגר
Yellowbar angelfish
Pomacanthus maculosus
(Forskal, 1775)
(פסון מגוון (צעיר
Royal Angelfish (juv)
Pygoplites diacanthus
(            (Boddaert, 1772)    
קיסרון תכול-סנפיר
Royal Angelfish
Centropyge multispinis
(Playfair, 1867)

(פסון מגוון (בוגר
Royal Angelfish (mature)
Pygoplites diacanthus
(Boddaert, 1772)