ד"ר יעקב דפני - ביולוג ימי
ת.ד. 14605 אילת 88105
טלפקס 08-6372383 טלפון נייד 0523-909104
E-mail: jdafni@gmail.com

DR. J. Dafni
Scientific interests ** נושאי עניין מדעי

הגדילה וביולוגיית האוכלוסיות של קטיפן האילתי וקווצי-עור אחרים
קיפודי-ים הם בעלי-חיים מיוחדים במינם. מחד הם מראים תכונות פרימיטיביות - גוף מעוגל, העדר ראש, עיניים או מערכת עצבים מרכזית. מאידך גיסא, הם מצויידים במערכת לעיסה משוכללת (פנס אריסטו), מערכת תנועה יעילה - הקרויים רגלי מים - צינורירים שכפתור הצמדה בקצותם; שילדם סימטרי, עשוי לוחות גיר תואמות, שחדשות נוספות כל הזמן ובו בזמן גדלות בהיקפן, ה'תפורות' בסיבי קולגן גמישים. הם מצויידים בקוצים גדולים וחדים, וקטנים - קוצבתים - שצבת חדה בקצותם. הקטיפן הוא קיפוד-ים בעל קוצים ארסיים בעל תפוצה אוקיינית, שלו תת-מין ים-סופי הנוהג לכסות עצמו בעצמים שונים
 
חקרתי תת-מין יחודי זה במשך כמה שנים, את אורח חייו וגדילתו בתנאים שונים. לעיתים הוא רב-שנתי ולעתים פחות משנה אחת, הכל תלוי בתנאי החיים
Decalcified sea-urchin skelton - קיפוד-ים ששלדו הומס בחומצה
Microcyphus roussoui קיפודון הדור

Cidaroid test שלד של קיפוד-ים צידרי

האופי הפנאומטי של שלד קפודי-הים   
שלד קיפודי-ים הוא יחודי בין חסרי-החוליות ובעלי החוליות כאחד: הוא עשוי כקליפה חיצונית כשאבריהם הפנימיים שרויים בנוזל פנימי. הוצע כי מבנה השלד מושפע מכוחות מכנייים פנימיים, חוטים מזנטריאליים הקושרים את המעי לשלד - וחיצוניים - שרירי רגלי המים והתכונות המכניות של סיבי הקולגן המאחים את לוחות השלד. קיפודי-ים הנתונים ללחץ מכני חזק נוטים להיות יותר משוטחים מאשר אלה החיים בסביבה ללא לחצים כאלה. מחקרי התמקד בקצבי הגדילה והשקעת הגיר בקטיפן אילתי ובנסיון להוכיח את ההשפעה של לחצים מכניים על הצורה הסופית של קיפוד-ים זה. מצאתי כי גם בהעדר התמיכה של לוחות השלד, שומר השלד את צורתו, הודות למעטפת הרכה המהווה מטריקס אורגני להשקעת הגיר. הוכחה להיפותזה הפניאומטית היא מודל בועות הסבון שרואים בתפרים בין לוחיות סמוכות, המעיד כי השקעת הגיר היא משנית לגדילה של המעטפת האורגנית. זה ועדויות נוספות הביאו אותי להציע מודל ביומכני לגדילה והמורפוגנזה של קיפודי-הים. לאחרונה, בשנת 2011 הוצאתי לאור מהדורה עדכנית של הספר האינטרנטי  "מוזר הוא שמם האמצעי - קווצי העור" . אפשר להורידו בקישור המתאים בעמוד זה. 
TEM of sea-urchin spine צילום מיקרוסקופי של קוץ ובליטתו

Sand dollar קיפוד-הים מטבעון

Soap-bubble pattern in the plate margins קימור בצורת בועות סבון בשלד קיפוד-יםBiomechanical components affecting sea-urchin growth -מרכיבים ביומכניים בשלד קיפוד-יםEnhanced growth along a gap in living sea-urchin - פער בשלד של קיפוד חי שמחטי גיר מרפאים אותו

משמאל: הקימור ההפוך של לוחיות השלד של קיפוד-ים, כפי שהן נראות בשפת הלוחית ובקווי הגדילה המוקדמים. מימין: פער בין שתי לוחיות בקיפוד-ים חי, בו נראים הזיזים הדקיקים (טרבקולות) מהן עשוי השלד. הציור מראה כי רווח שנוצר מסיבה כלשהי מעודד הגברת קצב ההתארכות של הטרבקולות,כדי לסגור את הפער. באמצע: תיאור גרפי של ה"מודל המכני" שהוצע על-ידי להסביר את השפעת לחצים מכאניים על מבנה וצורת השלד של קיפודי-ים 

שתי צורות העיוות בקטיפן האילתיDeformed Tripneustes קטיפן מעוות
  עיוות א' - צמיחה לגובה
עיוות ב' - קריסת כיפת השלד
def 2

עוותים בשלדי הקטיפן האילתי בתנאי זיהום

עיוותים המוניים בשלדי קיפוד-הים קטיפן אילתי (עד כדי 70% נפגעו) בשתי אוכלוסיות של תת-מין זה בתנאי זיהום בחוף אילת. זוהו שני סוגי עיוותים- התנשאות לגובה מוגזם (עיוות א) ושקיעת החלק העליון (עיוות ב). הגורם האפשרי הוא חומרים כימיים ששימשו למניעת השקעת גיר בצנרת תחנת כוח משולבת במתקן התפלה בחוף הצפוני באילת. תצפיות אלו תומכות במודל הביומכני שהוצע

 
י
Trochus

הביולוגיה של רכיכות ימיות - חלזונות וצדפות

במפרץ אילת עולם חי אופייני לאוקיינוס ההודי והשקט, עם אחוז גבוה של מינים אנדמיים. זיהום מגביל את מספר המינים ההולך ופוחת מזה שלושים שנה. ברשותי אוסף המכיל כ- 600 מינים, ומהווה .תעוד ייחודי לפאונה שנפגעה קשות. לאחרונה השקתי מדריכי אינטרנט לחסרי החוליות השונים במפרץ אילת - להלן
נרתיקנית אילתית
Filogranella
elatensis

סלילונית דפני
Hydroides dafnii

השפעת זיהום על מגוון מינים

                                                          
כמו כן הייתי אחד ממתארי הסוג והמין כמו כן הייתי אחד ממתארי המין והסוג סלילונית אילתית תולעת בונה שוניות מאילת - ראה פריט ביבליוגרפי מס.  1
על שמי תוארה התולעת סלילונית דפני
אחת מהמינים הרבים של תולעים ציוריות- נרתיקניות החיות על קרקע הים ובין השוניות- Hydroides dafnii 
  

חקרתי - במחקר לקראת תואר שני - את מגוון המינים של חברת היצורים המאכלסים אלמוגים מתים במפרץ אילת. מצאתי כי בתנאי זיהום יורד מאד המגוון, כתוצאה מתמותה של יצורים אחדים והשתלטות של מינים אחרים, פחות-רצויים


הדרכה והוראה בנושאי טבע
שרתתי שנים רבות כמדריך ופקח בחברה להגנת הטבע באיזור אילת והתמחיתי בנושאים חינוכיים והדרכתם בשדה._כמו כן, כתבתי מספר רב של מאמרים בנושאים אלה - בעברית
בשנים האחרונות התחלתי בפרויקט של הכנת מדריכים לזיהוי והכרת חסרי חוליות שונים במפרץ אילת

Gulf of Eilat web guides
אתרי הים של
ד"ר דפני
Dafni-sites
מדריכים לחסרי חוליות של מפרץ אילת
Webguides for invertebrates of the Eilat Gulf


Corals - https://www.dafni.com/corals/index.htm

non-coral coelenterates - https://www.dafni.com/non-corals/index.htm

Echinodermata - https://www.dafni.com/echinodermata/index.htm

mollusca - https://www.dafni.com/mollusca/index.htm

Crustacea - https://www.dafni.com/crustacea/index.htm

Tunicates - https://www.dafni.com/tunicata/
index.htm

Worms - https://www.dafni.com/vermes/
index.htm

Sponges - https://www.dafni.com/spongia/
index.htm

Sea plants - https://www.dafni.com/plants/
index.htm

Fishes - https://www.dafni.com/fish/index.html
SCIENTIFIC PUBLICATIONS *** פרסומים מדעיים

1979-2007 = PDF העתקי

 1. Ben-Eliahu, N. & J. Dafni (1979) A new reef building serpulid genus and species from Elat and the Red Sea, with notes on other gregarious tube worms from Israeli waters.Isr. J. Zool. 28:199-208.
 2. Dafni, J.(1980) Abnormal growth patterns in the sea urchin Tripneustes cf. gratilla (L.) under pollution (Echinodermata: Echinoidea). J. Exp. Mar. Biol. Ecol., 47:259-279.
 3. Dafni, J. (1982) Skeletal deformations in the sea urchin Tripneustes gratilla (L.) under pollution conditions in the Gulf of Eilat, Red Sea. in: Echinoderms - Proceeding of the Fourth International Conference,Tampa Bay, September 1981 (Ed. J.M. Lawrence), A.A. Balkema, Rotterdam. pp. 69.
 4. Dafni, J.& J. Erez (1982) Differential growth in Tripneustes gratilla (Echinoidea). in: Echinoderms: Proceeding of the Fourth Intenational Conference, Tampa Bay, September 1981(Ed. J.M. Lawrence), A.A. Balkema, Rotterdam. pp . 71-75.
 5. Dafni, J. (1983a) A new sub-species of Tripneustes gratilla (L.) from the northern Red Sea (Echinodermata: Echinoidea: Toxopneustidae). Isr. J. Zool., 32:1-12.
 6. Dafni, J.(1983b) Aboral depressions in the tests of the sea urchin Tripneustes cf. gratilla (L.) in the Gulf of Eilat, Red Sea. J. Exp. Mar. Biol. Ecol., 67:1-15.
 7. Dafni, J.& A. Diamant (1984) School-oriented mimicry, a new type of mimicry in fishes. Mar.Ecol. Prog. Ser., 20:45-50. 
 8. Dafni, J. (1985) Effect of mechanical stress on the calcification pattern in regular echinoids. in: Echinodermata - Proceeding of the Fifth International Echinoderm Conference, Galway, September 1984 (Eds. B.E. Keegan and B.D.S. O'Connor), A.A. Balkema, Rotterdam. pp. 233-236.
 9. Dafni, J. (1986a) A biomechanical model for the morphogenesis of echinoid tests. Paleobiology, 12:143-160.
 10. Dafni, J. (1986b) Echinoid Skeletons as Pneu Structures. Konzepte SFB 230, Universitat Tubingen und Stuttgart. Stuttgart, 13:9-96.
 11. Dafni, J.& L. Fishelson (1986) Effect of pollution on the community structure of animals associated with dead corals in Eilat (Gulf of Aqaba, Red Sea). In: Environmental Quality and Ecosystem Stability, Proc. Third Intern. Conf. of the Israeli Ecological Society, (Ed. Z. Dubinsky & Y. Steinberger). Bar Ilan University Press, Ramat Gan, Israel. Vol III/B; pp. 849-858.
 12. Dafni, J.& R. Tobol. (1986/87) Population structure patterns of a common Red Sea echinoid (Tripneustes gratilla elatensis)/Isr. J. Zool., 34:191-204.
 13. Dafni, J.& J. Erez (1987a) Skeletal calcification patterns in the sea urchin Tripneustes gratilla elatensis: I. Basic patterns. Mar. Biol. 95:275-287.
 14. Dafni, J.& J. Erez (1987b) Skeletal calcification patterns in the sea urchin Tripneustes gratilla elatensis: II. Effect of various treatments. Mar. Biol. 95:289-297.
 15. Dafni, J. (1988) A biomechanical approach to the ontogeny and phylogeny of echinoids. in: C.R.C. Paul & A.B. Smith (Eds.)Echinoderm Phylogeny and Evolutionary Biology. Oxford University Press, Oxford. pp. 175-188.
 16. Dafni, J. (1992) Growth rate of the sea urchin Tripneustes gratilla elatensis. Isr. J. Zool., 38:25-33.
 17. Dafni, J. (1995) The need for Damaged Reef Reclamation and Restoration. In: Proc. International Conference: The Ecosystem of the Gulf of Aqaba in Relation to the enhanced Economical Development and the Peace Process II - Eilat, Jan 30th - Feb 2nd, 1995, 84-86
 18. Dafni, J. (2001) Reduced biodiversity in the northern Gulf of Eilat. Paper prepared for the evaluation committee and presented at the IUI seminars on May 2, 2001. 7 pp.
 19. Dafni, J. (2008) Diversity and Recent Changes in the Echinoderm Fauna of the Gulf of Aqaba with emphasis on the Regular Echinoids. in: F. D. Por (Ed.) Aqaba-Eilat, the Improbable Gulf : Environment, Biodiversity and Preservation. Magnes Press Jerusalem 2008 pp. 226-234.
 20. Dafni, J. (2010) Pollution induced mass-deformities in Tripneustes: Biomechanical aspects. in: Echinoderms: Durham Proceedings of the 12th International Echinoderm Conference, Durham, New Hampshire, USA, 7-11 August 2006 (Eds L.G. Harris, S.A. Bottger, C.W. Walker and M.P. Lesser), CRC Press, A Balkema Book,ISBN 978-0-415-40819-6, pp.601-607.

POPULAR BOOKS *** פרסומים פופולריים

.
Routes and Trails in the Eilat Region
"דרכים ושבילים בהרי אילת, באנגלית"

הוצאת גפן, ירושלים 1995

מדריך טיולים , המתאר כ- 30 שבילים ומסלולים באיזור אילת

Strange is their middle name

מוזר הוא שמם האמצעי - קווצי העור  

להורדה של הקובץ - 7 מגהבייט

ספר אינטרנטי המתאר את קווצי-העור למחלקותיהם, ואת מחקר קיפודי-הים שעשיתי לקראת התואר ד"ר באונ' העברית

Gulf of Eilat, From the Red Sea to the Red Line...

...מפרץ אילת, מים-סוף ועד סופו

ספר המתאר את מפרץ אילת מהבטים שונים, החל בטבע החופי והימי ועד ההיסטוריה ובניתוח התמורות הסביבתיות העוברות עליו

. הוצאת צ'ריקובר, 2000 תל-אביב. ניתן לרכשו אצל המחבר - ראה באתר המקושר לכאן

Eilat's Coral Reefs

שוניות האלמוגים של אילת במבט אופטימי

מדריך לשוניות האלמוגים של אילת, באנגלית ובעברית

2008 הוצאת "יעלה" אילת תשס"ח

Eilat's Mountains

הרי אילת 

נופים, מינרלים ומאובנים

2010  הוצאת "יעלה" אילת תשע"א


 
 
 
 
 
 

חפשו אותי בגוגל