Morroco - natural aspects
נופים וטבע בטיול למרוקו - אוקטובר
הקדמה


טיול למרוקו של קבוצת מטיילים ישראליים במסגרת חברת "מסעות" מקבוצת אמסלם. ייזכר לטוב מר מוריס ועקנין מדריך
הקבוצה, שהידע האנציקלופדי שלו בהיבטים האנושיים של מרוקו, היה מוגבל יותר בתחומי הטבע


ראשית הבהרה ווידוי אישי. מרוקו היא ארץ רחבת ידיים, עם היסטוריה ארוכה ומגוון רב של אתרים היסטוריים מרשימים, ואכן רוב התיירים הבאים אליה מודרכים אל האתרים הללו, או אל האתרים הקשורים באוכלוסיה היהודית ששיגשגה כאן בעבר. מעטים יחסית הם אלה המתעניינים בטבע הארץ המגוונת הזאת, שנופיה הטבעיים משתרעים מהמדבר הצחיח של סהרה ועד לפסגות הנישאות של הרי הריף האטלס והאנטי אטלס, שתולדותיהם הגיאולוגיים מייצגים הרבה מאות מליוני שנים של פעילויות טקטוניות - התרוממות וקימוטים, ונחשפות בהן שכבות עתיקות ועשירות מאין כמותם במאובנים. באופן טבעי, אני התעניינתי בעיקר בנושאי הטבע, לכן אתר זה מייצג בעיקר את הפלח הזה של מכלול החוויה של טיול במרוקו. אפרוש את היריעה בנושאים האלה : לעומת הפיתוח המואץ והעשיר-מפואר של הערים הגדולות, הכפר והנופים הטבעיים נמצאים עדיין כמה מאות שנה בפיגור. אין בכל מרוקו שמורות טבע רציניות, ולמרות שהיא עשירה ביערות ארזים ואלונים, יש כריתה פראית ובכל הסיור שלנו לא ראינו כמעט חיות בר, ולמעט צפרים נודדות וחורפות כמו חסידות ושחפים, לא נראו כלל חיות הולכות על ארבע. התייר המתעניין מוצא בכל זאת עניין בצמחים האנדמיים, מהם הנמצאים רק כאן ובארצות המע'רב האחרות, כמו דרקונית וארז אטלנטי . צמחים "פשוטים" כמו אלון ואלה, אונרקיסים ועיריות , הם בדרך כלל מינים שונים מאלה המוכרים לנו מהארץ. צמחים אירופיים, כאלון השעם וקטלב אירופי מהווים רצף תפוצה לצמחייה הדרום-ארופית. בלא ספק הממצאים המרשימים ביותר הם המאובנים, כמותם לא נראה כלל בארץ מן הסיבה הפשוטה שבארץ, באותן תקופות בהן חיו בים כאן דיונוני-הענק, הנאוטילוסים הישרים, והטרילוביטים למיניהם, שרר בארץ מדבר צחיח דל וחסר צמחיה. גם החולות המדבריים, או החצי מדבריים במרוקו הם צבעוניים במידה מודגשת, אך הבולטים בכל התופעות הגיאולוגיות הוא הקימוטים החריפים, עדות לקימוט כמו-אלפיני שחל על רוב הרכסים ההרריים של מרוקו הגבוהה - הרי הריף, האטלס והאנטי-אטלס, שכמה מהם נחצים על ידי נהרות הגוררים סחף עצום בדרכם אל הים, או להישפך ולהעשיר במים את חולות המדבר

In this gallery I show the natural aspects of the beautiful country, Morroco. titlehough its historical sites and ethnic life styles are quite known and appreciated, my main interest was focused in nature - geology, botany and zoology. Unfortunately, the opportunities to examine the plants and rock samples were few, no larger wild animals were encountered during this trip. It is regretable that almost no nature conservation is applied in Morroco, we did not see naturalal parks, and it seems that there is no real interest in wild life.

תמונות פנורמיות
Panoramic views

חוף האוקיינוס האטלנטי
Ocean beach

מינרלים ומאובנים
Rocks, minerals & fossils

נופי סלעים
Rocky landscapes

צמחים
Plant life

בעלי חיים
Animals


Page:   index  1  2  3  4  5  6  8  9  10  11