מיון נבוביים לפי מחלקותיהם
Coelenterate Classes
מיון שושנות-ים על פי משפחות
Actiniarian families
Family ‏‏Actiniidae משפחת אקטיניים

זו משפחה של שושנות-ים טיפוסיות. בכמה מינים יש אצות שתופניות המסייעות לקלוט אנרגית אור
Typical sea-anemones, some species have symbiotic algae that absorb solar energy.
בטבע - מבט כללי
General view
חי
living detail



( שושנה כוכבנית (אילתית
Anthopleura stellula

(
Hemprich and Ehrenberg in Ehrenberg, 1834)

Known also as
Anthopleura elatensis
England, 1969
שושנת-ים בודדת נדירה, המכוסה
שלפוחיות צורבות מצד הגוף. חסרת שתופיות




חפרן חום
Macrodactyla aspera

(Haddon and Shackleton, 1893)

שושנה החיה כבודדת בדרך כלל
בקרבת או בין אלמוגי השונית
לעתים נישאת על צבתות הסרטן סלעית השושנות


Family Stoichactidae משפחת שושנתיים

זו משפחה של שושנות-ים טיפוסיות. בכמה מינים יש אצות שתופניות המסייעות לקלוט אנרגית אור
Typical sea-anemones, some species have symbiotic algae that absorb solar energy.
בטבע - מבט כללי
General view
חי
living detail





שושנתן מחוספס
Heteractis crispa

(
Hemprich and Ehrenberg in Ehrenberg, 1834)

known also as
Radianthus crispa
(
Hemprich and Ehrenberg in Ehrenberg, 1834)

שושנת-ים מחוספסת למגע, שפרטיה
חיים בסביבה חולית ובין אבנים
  בקרבתה בעיקר דגי שושנון צעירים




שושנתן זורח
Heteractis aurora
(Ehrenberg, 1834)

known also as
Radianthus koseirensis

שושנת-ים החיה על קרקע חולית, בו היא עגונה
על מצע מוצק מתחת לפני החול, ונסוגה בעת שכנה
. נושאת לעתים אצות שתופיות
מאוכלסת לרוב בדגי שושנון צעירים







שושנתן ארך-זרועות
Heteractis magnifica

(Quoy and Gaimard, 1833)

שושנת-ים החיה כבודדת לרוב. מצטיינת
בצבע האדום-ורוד של הגבעול
העיקרי, שהשושנה מצטנפת לתוכו
עד כה בעיקר מדרום סיני.

Unknown Stochiactis_JD.JPG
Unknown Stochiactis_detail_JD.JPG


שושנתן מתחפר
Heteractis cf magnifica
(Quoy and Gaimard, 1833)

 

שושנת-ים החיה על קרקע חולית, בו היא עגונה
 על מצע מוצק מתחת לפני החול,
ונסוגה בעת שכנה מאוכלסת לרוב בדגי שושנון צעירים




דורית רבגונית
Entacmaea quadricolor

(Ruppell & Leuckert, 1828)

שושנת-ים, שזרועותיה לעתים תפוחות כפטמות וכדורים
החיה כבודדת. מאוכלסת לרוב בדגי שושנון בוגרים


Photo: M. Levin (Eilat) Photo: E. Gavish (Sinai) Photo: J. Dafni (Eilat)




דורית ענקית
 Entacmaea
helianthus
(Hemprich and Ehrenberg in Ehrenberg, 1834)


שושנת-ים ענקית
המאוכלסת לרוב בדגי שושנון



Photo: E. Gavish (Sinai)




שושנתן מרבדי (קצר-זרועות)ם
Stichodactyla tapetum
(Hemprich & Ehrenberg in Ehrenberg, 1834)

שושנת-ים ענקית ללא "פטמות", החיה כבודדת
מאוכלסת לרוב בסרטנים ודגי שושנון


Photo: Ronen S (Eilat)
Photo: D. Barchana (Eilat)
Photo: D. Barchana (Eilat)





שושנתן יפהפה
Paractis pulchella

(Hemprich & Ehrenberg in Ehrenberg, 1834)

or

Paractis hemprichi
(Klunzinger,, 1877)

שושנת-ים קטנה החיה כבודדת או בריכוזים

Photo: L. Fishelson (Eilat)

 Picture from Klunzinger 1877

Family Thalassianthidae משפחת ענפניתיים

זו משפחה של שושנות-ים טיפוסיות. בכמה מינים יש אצות שתופניות המסייעות לקלוט אנרגית אור
Typical sea-anemones, some species have symbiotic algae that absorb solar energy.


שושנת האשכולות
Heterodactyla  hemprichii
Ehrenberg 1834

שושנה מסועפת זרועות ודביקה החיה כבודדת או במושבות צפופות
ונושאת אשכולות שלפוחיות צבעוניות


ימית כוכבית
Thalassianthus aster

Leuckart in Ruppel, 1828

שושנת-ים בעלת זרועות קצרות
מתרבה ברביה אל-זויגית, בחלוקה ויוצרת אגרגציות גדולות

צולם בריף הדולפינים באילת

Photoed Dolphin Reef Eilat


חביינית דביקה
Cryptodendrum adhaesivum

Klunzinger, 1877

שושנת-ים בעלת זרועות קצרות ביותר הנצמדות לעצמים שונים
המגדלת על פניה סרטנים ואת הדג שושנון

ענפנית המפריך
Megalactis hemprichii

(Ehrenberg 1834)

שושנת-ים הנראית כאלמוג ריפיונאי, בשל
הזרועות המסתעפות. יש לה אצות שתופניות



Family Phymanthidae משפחת גבשושניים

משפחה של שושנות-ים קטנות, הנושאות גבשושיות בגוונים שונים
Small sea-anemones, with unique coloration.
בטבע - מבט כללי
General view
חי
living detail




גבשושנית דיונונית
Phymantus loligo

(Hemprich and Ehrenberg in Ehrenberg, 1834)