מיון נבוביים לפי מחלקותיהם
Coelenterate Classes
מיון שושנות-ים על פי משפחות
Actiniarian families
Family ‏‏Actiniidae משפחת אקטיניים

זו משפחה של שושנות-ים טיפוסיות. בכמה מינים יש אצות שתופניות המסייעות לקלוט אנרגית אור
Typical sea-anemones, some species have symbiotic algae that absorb solar energy.
בטבע - מבט כללי
General view
חי
living detail( שושנה כוכבנית (אילתית
Anthopleura stellula

(
Hemprich and Ehrenberg in Ehrenberg, 1834)

Synonym:
Anthopleura elatensis
England, 1969
שושנת-ים בודדת נדירה, המכוסה
שלפוחיות צורבות מצד הגוף. חסרת שתופיות

WoRMS Accepted
חפרן חום
Macrodactyla aspera

(Haddon and Shackleton, 1893)

שושנה החיה כבודדת בדרך כלל
בקרבת או בין אלמוגי השונית
לעתים נישאת על צבתות הסרטן
 סלעית השושנות

WoRMS Accepted

Family Stoichactidae משפחת שושנתיים

זו משפחה של שושנות-ים טיפוסיות. בכמה מינים יש אצות שתופניות המסייעות לקלוט אנרגית אור
Typical sea-anemones, some species have symbiotic algae that absorb solar energy.
בטבע - מבט כללי
General view
חי
living detail


שושנתן מחוספס
Heteractis crispa

(
Hemprich and Ehrenberg in Ehrenberg, 1834)

חיה בסביבה חולית ובין אבנים
  בקרבתה בעיקר דגי שושנון צעירים

WoRMS Accepted
שושנתן זורח
Heteractis aurora
(Ehrenberg, 1834)

known also as
Radianthus koseirensis

  
חיה על קרקע חולית, בו היא עגונה
על מצע מוצק מתחת לפני החול, ונסוגה בעת שכנה
. נושאת לעתים אצות שתופיות
מאוכלסת לרוב בדגי שושנון צעירים

WoRMS Accepted
שושנתן ארך-זרועות
Heteractis magnifica

(Quoy and Gaimard, 1833)
שושנת-ים החיה כבודדת לרוב. מצטיינת
בצבע האדום-ורוד של הגבעול
העיקרי, שהשושנה מצטנפת לתוכו
עד כה בעיקר מדרום סיני.

WoRMS Accepted
Unknown Stochiactis_JD.JPG
Unknown Stochiactis_detail_JD.JPG

שושנתן מתחפר
Heteractis sp.
Possibly
Entacmaea quadricolor
(Ruppell & Leuckert, 1828)

 
שושנת-ים החיה על קרקע חולית, בו היא עגונה
 על מצע מוצק מתחת לפני החול,
ונסוגה בעת שכנה מאוכלסת לרוב בדגי שושנון צעירים

דורית רבגונית
Entacmaea quadricolor

(Ruppell & Leuckert, 1828)

שושנת-ים, שזרועותיה לעתים תפוחות כפטמות וכדורים
החיה כבודדת. מאוכלסת לרוב בדגי שושנון בוגרים
WoRMS Accepted 


Photo: M. Levin (Eilat) Photo: E. Gavish (Sinai) Photo: J. Dafni (Eilat)

דורית ענקית
 Entacmaea
helianthus
(Hemprich and Ehrenberg in Ehrenberg, 1834)


WoRMS accepted as Entacmaea quadricolor

(Ruppell & Leuckert, 1828)

שושנת-ים ענקית
המאוכלסת לרוב בדגי שושנון

WoRMS Accepted


Photo: E. Gavish (Sinai)
שושנתן מרבדי (קצר-זרועות)ם
Stichodactyla tapetum
(Hemprich & Ehrenberg in Ehrenberg, 1834)

שושנת-ים ענקית ללא "פטמות", החיה כבודדת
מאוכלסת לרוב בסרטנים ודגי שושנון

WoRMS Accepted

Photo: Ronen S (Eilat)
Photo: D. Barchana (Eilat)
Photo: D. Barchana (Eilat)


שושנתן יפהפה
Paractis pulchella

(Hemprich & Ehrenberg in Ehrenberg, 1834)

or

Paractis hemprichi
(Klunzinger,, 1877)
שושנת-ים קטנה החיה כבודדת או בריכוזים

WoRMS Accepted

Photo: L. Fishelson (Eilat)

 Picture from Klunzinger 1877


Family Thalassianthidae משפחת ענפניתיים

זו משפחה של שושנות-ים טיפוסיות. בכמה מינים יש אצות שתופניות המסייעות לקלוט אנרגית אור
Typical sea-anemones, some species have symbiotic algae that absorb solar energy.


שושנת האשכולות
Heterodactyla  hemprichii
Ehrenberg 1834

שושנה מסועפת זרועות ודביקה החיה
כבודדת או במושבות צפופות
ונושאת אשכולות שלפוחיות צבעוניות

WoRMS Acceptedימית כוכבית
Thalassianthus aster

  Ruppel
l & Leuckart, 1828

שושנת-ים בעלת זרועות קצרות
מתרבה ברביה אל-זויגית, בחלוקה ויוצרת אגרגציות
צולם בריף הדולפינים באילת

Photoed Dolphin Reef Eilat

WoRMS Accepted


חביינית  דביקה
Cryptodendrum adhaesivum

(Klunzinger, 1877)

שושנת-ים בעלת זרועות קצרות ביותר הנצמדות לעצמים שונים
המגדלת על פניה סרטנים ואת הדג שושנון
WoRMS Accepted


 ענפנית המפריך
Megalactis hemprichii

Ehrenberg 1834

שושנת-ים הנראית כאלמוג ריפיונאי, בשל
הזרועות המסתעפות. יש לה אצות שתופניות
WoRMS Accepted


Family Phymanthidae משפחת גבשושניים

משפחה של שושנות-ים קטנות, הנושאות גבשושיות בגוונים שונים
Small sea-anemones, with unique coloration.
בטבע - מבט כללי
General view
חי
living detail

גבשושנית דיונונית
Phymantus loligo

(Hemprich and Ehrenberg in Ehrenberg, 1834)


WoRMS Accepted