*מיון הידרתיים על פי תת-מחלקות וסדרות
Hydroida sub-classes and orders*
Order Anthothecata (Athecata) סדרת חסרי-מעטה
בקבוצה זו כמה משפחות של הידרתיים
שהמשותף ביניהם הוא העדר מעטה המכסה את הפוליפ. יש מדוזות
Hydrozoans that always have a polyp stage. Hydranths either solitary or colonial, body not covered
by firm perisarc. Medusae not colonial, without statocysts, with gonads on manubrium, with
radial canals, with tentacles arising from bell-margin.
Family Halocordylidae משפחת


שיחנית רדודה
Pennaria disticha
 
Goldfuss, 1820

שם קודם
Halocordyle (=Pennaria) disticha
Var. Australis
(Goldfuss, 1820)
הידרתיים שהפוליפים מאורגנים
על ענפים מנוצים, המחוברים למצע
המדוזה קטנה 1-2 מ"מ, וצורבת. גם בים התיכון
Family Eudendriidae משפחת שיחניים

שיחנית

Eudendrium ramosum
(Linnaeus, 1758)

Sticky hydroid

הידרתיים שהפוליפים מאורגנים
על ענפים מנוצים, המחוברים למצע
המדוזה קטנה 1-2 מ"מ, וצורבת.גם בים התיכו
ן


 
Unknown athecate
Family Pandeidae משפחת

לרסוניה כנפנית
Larsonia pterophylla
(Haeckel, 1879)


מדוזה מההידרתיים. פוליפ אינו מוכר.
מין פולש נפוץ בעולם, שמקורו באוקינוס
 האטלנטי. צילום ק. לוי

הוגדר ופורסם: ד"ר ב. גליל
מכון לחקר יימים ואגמים
 
Family Tubulariidae משפחתטובולריה
Ectopleura
larynx
(Ellis & Solander, 1786)

Ringed tubularia

אין צורת מדוזה

הידרתיים שהפוליפים שלהם
יושבים אחד אחד על גבעולים ארוכים
מין אטלנטי-ים תיכוני שהיגר לים סוף
Gregarious polyps, one for every stalk.
Migrated from the Mediterranean (?)

Family Porpitidae משפחת
זו משפחה של הידרתיים צפים, שצריבתם חלשה. סוג אחד נושא מפרש והאחר שטוח
Floating hydrozoans, carrying a flat wind sail. Not harmful.

מפרשן
Velella velella
(Linnaeus, 1758)

By the wind Sailor

מוכרת בעיקר בצורתה ההידרואידית הצפה
לא מדוזה. נפוצה בים התיכון ובאוקינוס
ההודי, ודווחה גם מים סוף
Common in the Indian
Ocean. Reported from the RS


פורפיטה
Porpita popita
 (Linnaeus, 1758)

מין הידרואיד דמוי מדוזה, פלנקטוני המוכר
בעיקר מהים התיכון, אך הוא בעל תפוצה
עולמית עם מספר רב של סינונימים
Known
circumglobally pelagic species
rare in the Red Sea - not mentioned
By Vine, 1986.
נמצאו פרטים בנביעות- נויבה 2019
 א. פרי E.Perry- צילום

Family Cyateididae משפחת
Cytaeis tetrastyla
Eschscholtz, 1829הידרתי מושבתי היושב על קונכיות של
חלזונות. המדוזות משתחררות למים
Gregarious hydroids on
mollusc shells. Have medusae

Family Hydractiniidae משפחת

Hydractinia cf  altispina
Millard, 1955

High spine
commensal hydroid

אין צורת מדוזה
הידרתי מושבתי היושב על קונכיות של
חלזונות, בעיקר עם סרטני נזיר
מחזור החיים שלהם חסרה מדוזה
.
Gregarious hydroids on mollusc shells
with hermit crabs . No medusae