*מיון הידרתיים על פי תת-מחלקות וסדרות
Hydroida sub-classes and orders*
Order Anthomedusae סדרת

בקבוצה זו כמה משפחות של הידרתיים
אשר בונים שלד גירני מוצק המציג אותם יחד עם
אלמוגי האבן, כבוני שונית. גם פוליפ וגם מדוזה
Several families of Hydrozoans, that form a rigid
reef-forming stony skeleton. Have both polyps and medusae.

Sub-Order Milleporida תת-סדרת צורבנאים
Family Milleporidae משפחת

זו משפחה של הידרתיים , שצריבתן חזקה. בכמה מינים יש שני סוגי פוליפים
Solitary or gregarious sea-anemones, with two types of polyps. Harmful.צורבן מסועף
Millepora dichotoma
(Forskal, 1775)


הידרתיים נושאי שלד מוצק, מחורר שהפוליפים מאורגנים
בו בפתחי הנקבים. הענפים מנוצים, המתחברים זה לזהע
המדוזה קטנה 1-2 מ"מ, וצורבת
WoRMS Accepted
 
צורבן  משוטח
Millepora platyphilla
Hemprich & Ehrenberg, 1834הידרתיים נושאי שלד מוצק, מחורר שהפוליפים מאורגנים
לפתחיהם. לא מנוצה ולא מחולק, אלא יוצר
משטחים כהים, שרוע או מתרומם
המדוזה קטנה 1-2 מ"מ, וצורבת

WoRMS Accepted

Family Stylateridae משפחת

זו משפחה של הידרתיים צבעוניים, שצריבתן חזקה.
Solitary or gregarious sea-anemones, with two types of vesicles. Some harmful.


צורבן סגול
Distichopora violacea
(Pallas, 1766)מושבות הידרתיים גירניות שצבען סגול. מצויות
בעיקר בדרום ים-סוף. במפרץ אילת נדיר ביותר
Hydrozoan colonies in violet color.
uncommon in the Red Sea.
WoRMS Accepted