אצות פלנקטוניות מקבוצות שונות - בעיקר פיטופלנקטון - Phytoplankton  etc.


בטבע - מבט כללי
General view
Phylum chromlveolata מערכת להוביות
Photo: H. Schuhmacher

שתופנית
Symbiodinium microadriaticum


Known also as Zooxanthellae
אצה אנדוסימביוטית חד תאיות חיות באלמוגים,
נבוביים אחרים וגם צדפות.
 ידועים גם בשם העממי "
זואוקסנתלות אצות כיסוי = לבד אצות מסוגים שונים  Algal turf


מרבד אצות
algal turf


מכיל אצות , חד ורב תאיות, חוטיות מכמה קבוצות
ירוקיות אדומיות ועוד המזינות את החיים בביוטופ זה


Phytoplankton    Dinoflagellates

אצות חד תאיות פלנקטוניות

 

שוטוניות ענק
Dinoflagellates

קבוצה מאד מגוונת של אצות חד-תאיות
מיקרוסקופיות, פלנקטוניות שמאופיינות על ידי
 "שלד" בצורת קופסית בעלות צורות
 מאד קבועות לכל סוג/מין
הסוג צרטיום הנזכר בשורה מתחת
הוא סוג נפוץאצות חד תאיות פלנקטוניות

Ceratium spp.

Dinoflagellates


אצות פלנקטוניות שוטוניות מסוגים שונים
 שהסוג הזה הוא טיפוסי לימים
הטרופיים בעיקר.

נע בעיקר באמצעות קו האמצע של שוטונים
.

Order diatomeae  סדרת הצורניות


אצות חד תאיות פלנקטוניות

אצות צורניות diatomea
  מהוות אחת מהקבוצות החשובות של הצמחים
החד-תאיים ונחשבות ליצרניות המזון הכי בולטות
בפיטופלנקטון הימי והאגמי

נפוצות יותר באזורים הסובטרופיים והממוזגים
נקראת צורניות בשל הקופסיות העשויות צורן,
המתפצלות בעת ההתרבות האל-זוויגית שלהן
מופיעות בטבע כבודדות או בשרשרות ארוכות של
תאים / פרטים
בעבר שימשו מחצב להכנת מסננים למעבדות.
Haeckel  ציור קלאסי של הצורניות שפירסם הצייר
Photo credit: Julia Whitty - Deep Blue Home


 קוקוליטופורידים  ** Coccolithophorids
Discosphaera tubifer

המין הנפוץ של צמח חד תאי מקבוצה יחודית
 מיקרוסקופית
המייצרת כדורים המכוסים צינורירים המעובים
בקצותיהם לצורת מטריה