מיון ספוגים על פי משפחות
Classis Calcarea (Calcispongiae) מחלקת גירנים

ספוגים בעלי שלד העשוי מחטי גיר. צבעם בהיר לרוב
Sponges with calcified spicules, mainly light coloursFamily Leuconiidae משפחת לבקניים

לבקנית ים-סופית

Leconia bathybia

(Savigny, 1816)


Tentative identification
Photo Credit: Easydive24.de
det: ?


Family Clathrinidae משפחת רשתוניים

רשתון

Clathrina sp.
or
Leucosolenia t.
 
not C. darwini
http://liboupat2.free.fr/aquafaun/spongiai.html
   Det: M. Ilan
רשתון גלדני


Clathrina coriacea
(Montagu, 1818)


Taken in Adriatic by Ann & Mat - Natuurlijkmooi
 Det: F. Nobbe (in Vine, 1966)
Family Grantiidae משפחת גרנטיים

ספוג גירני
אולי גרנטיה
 
Calcareous sponge
possibly Grantia


Eilat: Red Rock beach
Tentative identification
Photo: J. Dafni (Eilat)                 Det: J.D

Det: M. Ilan
Family Leucettidae משפחת לאוצטיים
לאוצטה צהובה


Leucetta chagosensis


Eilat: Red Rock beach
Photo: J.Dafni (Eilat)  --- Det: F. Nobbe (in Vine, 1966)