מיון אלמוגים על פי קבוצות
Hexacorallian subgroups
Subclass Ceriantipatharia תת-מחלקת אוכמנאים
Antipatharia סדרת


סדרת אוכמנאים כוללת מינים לא רבים הידועים כ"אלמוגים שחורים" (אוכמנים). לפוליפים שלהם שש זרועות פשוטות (ומכאן הקשר שלהם עם ששאים Hexacorallia).
זרועות הציד שלהם אינם נסוגים לשלד. הסדרה כוללת מספר משפחות כגון Antipathidae, שבעבר נהגו לשלות אותם לצורך יצור מחרוזות תפילה הנפוצות בעולם המוסלמי והנוצרי.


The order Antipatharia in are known as black corals. Their polyps carry six simple tentacles (hence their affiliation with Hexacorallia).
 Black coral polyps are permanently extended and cannot withdraw . This order contains several  families such as  the Antipathidae, and the common genera are Antipathes and Cirrhipathes.
Black corals  were collected in the Red Sea for producing r
osaries = prayer beads

 מבט כללי General view
חי  Alive Skeleton שלד
Previously reported*
אוכמן זקוף
Antipathes dichotoma.
Pallas, 1766

תפוצה : ים סוף, ים תיכון, אוק' אטלנטי
Distribution: Atlantic, Red Sea

Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: Unknown
Photo :Peter Rohm, Austria *Vine, P. (1986).Red Sea Invertebrates.

אוכמן
Antipathes sp.
Photo: M. Levin (Eilat) Photo: J. Dafni (CW Eilat)
Photo:http://www.esti.comתיל מסולסל
Cirrhipathes cf. spiralis
(Linne, 1758)
תפוצה : ים סוף, אוקינוס הודי-פציפי
Distribution: Indo-Pacific

Photo: J. Dafni (CW Eilat)
Photo: Z. Dubinsky (Eilat)
תיל חום
Cirripathes anguina
(Dana, 1846) 

תפוצה : ים סוף, אוקינוס הודי-פציפי

Distribution: Indo-Pacific, Red Sea
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: I. Ben-Tov (Eilat)
*Vine, P. (1986). Red Sea Invertebrates.