מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families
Meruilinidae  Verrill, 1865   משפחת רכסניים
Family Faviidae מקודם משפחת אלמוגניים
 
Genus Favites הסוג אלמוגנית
הסוג אלמוגנית נבדל מהאלמוגן במחיצות צרות בין גביע אחד למשנהו, להבדיל מהריחוק והמחיצה הכפולה בין הגביעים באלמוגן. ההבחנה בין המינים אינה קלה, שכן בכמה מינים ההבדל לא ניכר . סימנים מבדילים הם גודל הפוליפ, צורתו מזוותת או עגולה, עובי הקיר המבדיל והמחיצות,  צורתן ונוכחות או העדר "עטרת עמודונים", וצורת המושבה. המגדיר - מפתח המצורף מאפשר להבדיל ביניהם בקלות ואילו התמונות מספקות המחשה טובה.
.
Favites differs from Favia by its narrow common walls between neighboring corallites. Still it belongs to the family Faviidae.
The Favites species differ by size, by polyp shape - angular or rounded and porminent hillocks.  The colony polyps divide asexually
in intra-tentacular division meaning that each polyp corralite elongates, and divided into two daughter polyps within the tentacle circle.
 
The species differ in size, shape and sculpture of the corallite walls and inner dividing septa, presence or absence of "palial lobes".
7-8
species in the Gulf.
Identification can be done using the attached Key adapted from JEN Veron's book "Corals of the World" (2000)
 

Key to  expected Red Sea Favites species (after Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

B. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is uncertain
F_cf_russelli_detail.jpg אלמוגנית ? ראסל
Favites cf russelli

(Wells, 1954)
  Tentative ID הגדרה זמנית
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Corals of the World on line:
Favites russelli
Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: AIMS ** Confirmed from: South Red Seaאלמוגנית דוקרנית
Favites cf spinosa
(Klunzinger. 1879)
 מאפיינים : גבולות לא ברורים בין גביעים.
 אונות פוליפורמיות
  Tentative ID הגדרה זמנית
תפוצה ים סוף ואוק' הודי-פציפי
Corals of the World on line:
Favites spinosa
Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: JEN Veron (IP) Photo: AIMS (Seychelle)
 ** confirmed for Red Seaאלמוגנית חומה
Favites cf paraflexuosa
(Veron, 2000)
 מאפיינים: דפנות חומים ומרכז הקורליט לבנבן
 אונות פוליפורמיות
  Tentative ID הגדרה זמנית המין מוכר מים סוף
תפוצה ים סוף ואוק' הודי-פציפי
Corals of the World on line:
Favites paraflexuosa
Photo: J. Dafni (NR, Eilat)
Photo: JEN Veron (Philippines)
אלמוגנית המעמקים

Favites cf bestae

(Veron, 2000)
 מאפיינים:
  Tentative ID הגדרה זמנית המין זוהה 
MCE
תפוצה ואוק' הודי-פציפי

Corals of the World on line:

Eyal et al. 2015
  נזכר במאמר של גל אייל
Photo: NPA RVE Eilat 2019 *Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000