מיון קווצי העור על פי מחלקות
Echinoderm classes
Class Asteroidea (Sea stars) מחלקת כוכבי-ים


Order Valvatida  סידרת כוכבנאים

בסידרה זו רוב המשפחות והמינים הנפוצים והנדירים, החל מהכוכבן הקוצני הענק ועד לכוכבית הזעירה. רגלי המים שלהם בעלי דיסקת הצמדה
In this seastar order are included most asteroids species in our region. They have distinctly functional tubefeet.

Family Oreasteridae משפחת גרגירניים

בטבע - מבט על
General view
מבט צד
Aboral view
מבט מהצד התחתון
Oral view
Previously reported by:גרגירן הלחם
Culcita coriacea
Muller & Troschel, 1842


כוכב-ים גדול, על השונית. טורף חלזונות ותולעים
Reef-dwelling sea stars, predates
molluscs and polychaetes.

Photo: S. Erel (Eilat)
Y. Horoszowski
Photo: J. Dafni (Eilat)

Vine, 1986. Red Sea Invertebrates

גרגירן מגושם
Choriaster granulatus
Lutken, 1869


כוכב-ים גדול, על השונית. טורף חלזונות ותולעים
נטרף על ידי החלזון חצוצרה
Reef-dwelling sea stars, predates
molluscs and polychaetes.
Predated by Charonia tritonis
Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: O Lederman (Eilat)
Photo: D. Vered (Eilat)
Vine, 1986. Red Sea Invertebrates
Photo: R. Faraj, Coral World Eilat

גרגירן קרנוני
Ogmaster capella
(Muller & Trochel, 1842)
OR
Styllaster equestris
(Retzius, 1805)

Photo: J. Dafni (Eilat)

Vine, 1986. Red Sea Invertebrates

Family Acanthasteridae משפחת כוכבניים
Crown of Thorns Seastar כוכבן האלמוגים

בטבע - מבט כללי
General view
מבט על
Aboral view
מבט מהצד התחתון
Oral view
כוכבן קוצני
Acanthaster planci
(Linnaeus, 1758)


כוכב-ים גדול, רב-זרועות, החי
על השונית וטורף אלמוגים
Reef-dwelling sea stars, predates corals.

 juveniles 3 cm

 צעירים קוטר 3 ס"מ
Photo: A. Colorni (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Vine, 1986. Red Sea Invertebrates

Family Ophidiasteridae משפחת שביטיים

בטבע - מבט כללי
General view
מבט על
Aboral view
מבט נוסף
Oral viewשביט ליצ'י
Leiaster leachi
(Gray, 1840 )

כוכב-ים שוכן שונית נדיר
קוטרו מגיע לכ- 20 ס"מ
Rare reef-dwelling medium-sized sea stars.
Photo: A. Ofer (Eilat)
Photo: M. Levin (Eilat)
Photo: D. Zakai (Eilat)
Vine, 1986. Red Sea Invertebratesשביטית קטנה
Linckia multiflora
(Lamarck, 1816)


כוכב-ים קטן בשונית, הנוטה להתפרק
וזרועותיו מתחדשים
Reef-dwelling small starfish, tends
to break arms and regenerate them.
Photo: M. Levin (Eilat) Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: J. Dafni (Eilat)
Vine, 1986. Red Sea Invertebratesשביטית מצרית
Gomophia egyptiaca
Gray, 1840


Photo: A. Colorni (Eilat) Photo: O Lederman (Eilat) Photo: A, Gur (Eilat)
Vine, 1986. Red Sea Invertebratesשביטית עינונית
Fromia ghardaqana
Mortensen, 1938


Photo: M. Levin (Eilat) Photo: A. Diamant (Eilat) Photo: I. Yitzhak (Eilat)
Vine, 1986. Red Sea Invertebratesשביטית פנינית
Fromia monilis
Mortensen, 1938


שים לב להתפצלות אבנורמלית
ולחידוש בעקבות קיטוע
Abnormalities & regeneration

Photo: O Lederman (Eilat) Photo: D. Skvirsky (Eilat)
Photo: V. Sapoznikov (Eilat)
Richmond, 1997 The Seashores of
Eastern Africa

שביטית רב-נקבית
Fromia milleporella
(Lamarck, 1816)
כוכב-ים קטן, שנמצא משוטט על השונית
לפני כמה שנים באילת ומאוחר יותר הוגדר
Reef-dwelling sea stars named

Multipore sea star

Photo: M. Levin (Eilat)

Richmond, 1997 The Seashores of
Eastern Africa
Asteropseidae  משפחת
Valvaster striatus
 (Lamarck, 1816)

מין בינוני 20 ס"מ, על עצם מלאכותי ועל חול
נמצא בחוף דרומיי באילת

ספט 2013
  מין חדש לים סוף
new record to the Red Sea
Photo: Y. Halevy (Eilat)
Photo: D. Barchana (Eilat)
Photo: I. Ben-Tov (Eilat)
Det: Dr. C. Mah
Database for Asteroids

Family Mithrodiidae משפחת מיתרודיים

בטבע - מבט כללי
General view
מבט על
Aboral view
מבט נוסף
Another viewמיתרודיה קוצנית
Mithrodia clavigera

(Lamarck, 1816)


Photo: D. Skvirsky /
J. Dafni (Eilat)
Photo: R. Biran
Photo: A. Ofer
Vine, 1986. Red Sea Invertebrates

Family Echinasteridae משפחת כוכבים-יבלתנים

בטבע - מבט כללי
General view
מבט על
Aboral view
מבט נוסף
Oral view
כוכב יבלתן
Echinaster callosus
(Marenzeller, 1895)


 Photo: S. Beyski (Eilat)
Photo: S. Dahan (Eilat)
Photo: O Lederman (Eilat)
Vine, 1986. Red Sea Invertebrates

Family Asterinidae משפחת כוכבוניים

בטבע - מבט כללי
General view
מבט על
Aboral view
מבט מהצד התחתון
Oral viewכוכבן ננסי
Aquilonastra burtoni
 (Gray, 1840)

alias
Asterina burtoni

Penta-radiate form
ויריאנט לא מקוטע
Photo:Y. Achituv (Eilat)
Photo: O Lederman (Eilat)

WoRMS acceptedכוכבן ננסי
Asterina wega
Valenciennes in Perrier, 1869


(A synonym according
to Clark & Rowe (1971))
Pluriradiate/fissiparous form
וריאנט העובר קיטוע
שים לב למספר הזרועות - 6
ולחידוש בעקבות קיטוע
Note number of rays and regeneration

Photo: O Lederman (Eilat) Photo: J. Dafni (Eilat)
Vine, 1986. Red Sea Invertebrates