מיון קווצי העור על פי מחלקות
Echinoderm classes
Class Echinoidea (sea-urchins) מחלקת קיפודי-ים

Sub-Class Regularia תת-מחלקת רגולריים
Order Aulodonta סידרת חלולי השיניים
Family Diadematidae משפחת ניזריתיים

בתת מחלקה זו נכללים כל קיפודי-הים שהם עגולים-כדוריים, בעלי סימטריה רדיאלית או אליפסואידית מושלמת. כל המינים מצויידים באבר לעיסה הקרוי "פנס אריסטו", הכולל מערכת
לסתות שחמש שיניים בקצותם (ראה ציור). בני סידרה זו הם בעלי קוצים חדים, שחורים לרוב, ושלד גמיש למחצה. קוציהם חדים וארסיים.
Included in this subclass are all round or oval sea urchins, with redial or elipsoid symmetry. They are equipped with "Aristotles' lantern",
composed of five jaws, with teeth protruding in their lower side. They all have a semirigid skeleton (test), and carry spined, long or short, some toxic.
In the order Aulodonta are included long and hollow spines, some with 2 types, long or shorter primary spines, and very sharp secondary spines.
Coloration differs among the species. Juveniles are brighter colored, and show dark/light bands on the spines

חי - בוגר
Living - adult
חי - צעיר
Living - juvenile
שלד
Test (Skeleton)


ניזרית ארוכת-קוצים
Diadema setosum (Leske, 1778)

מין בינוני, בעל קוצים שאורכם לפחות פי 4-5 מקוטר גופם. שוכנים
בין אבנים ומערות בשונית. יוצאים לרעיית אצות ועשבי-ים בלילה
Middle sized urchin with long and dark sharp spines.
Nocturnal. Abundant. Tend to be gregarious
לחץ להגדלה Click to enlarge


עבר לים התיכון שם הוא פולש לספסיאנישחורן שונה-קוצים
Echinothrix calamaris (Pallas, 1774)

מין גדול (עד 15 ס"מ כולל הקוצים). הקוצים הראשיים קהים ובצעירותו מפוספסים
והמשניים, הפזורים ביניהם, חדים ודקירתם ארסית. בקרבת השונית
Larger urchins with long Thick and blunt spines and short and highly pricky sharp spines.
Solitary and less abundant. Adults dark and uniform color while Juveniles
show the typical dark/light spine pattern
לחץ להגדלה Click to enlarge
ניזרנית מהודרת
Astropyga radiata
(Leske, 1778)

מין בינוני, קוצים דקים ומחודדים, ושורות של נקודות זוהרות בגוון תכלת
לאורך הרדיוסים שבין הקוצים. נדיר מאד במפרץ
An extremely rare sea urchin, with thin spines, mottled dark and
light reddish patches and blue radiant dots along the radii