מיון קווצי העור על פי מחלקות
Echinoderm classes
Class Echinoidea (sea-urchins) מחלקת קיפודי-ים

Sub-Class Irregularia תת-מחלקת אי-רגולריים
Sand dwelling sea urchins
Order Cassiduloida סידרת קיפודי-ים קסדיותאים
Family Cassidulidae משפחת קסדיות

בתת מחלקה זו נכללים קיפודי-ים בעלי סימטריה דו-צדדית, בה הפה נמצא בתחתית השלד, באמצעו, בעוד פי-הטבעת עבר לאחור. בצעירים שרד עדיין "פנס אריסטו". התנועה באמצעות הקוצים, המבצעים תנועות חתירה בחול. מערכת רגלי המים ה"גבית" הפכה לאמצעי נשימה (פטלואיד) דמוי-פרח

בסידרה זו נכללים קיפודי-ים תפוחים, דקי שלד ובעלי קוצים קצרים או ארוכים, החיים בדרך כלל מתחת לפני החול
חץ מציין את כיוון התנועה

חי
Living
שלד - מצד עליון
Test (skeleton) - upper side
שלד - מצד הגחון
A-anus פי-טבעת;M-mouth פה
Test (Skeleton) - ventral view

Photo:j. Dafni
Photo:Dollfus & Roman
קסדית ביצית
Echinolampas ovata
(Leske, 1825)


מין תפוח, זעיר (כ- 1 ס"מ)
 מצוי במעמקי המפרץ

Sub-Class Irregularia תת-מחלקת אי-רגולריים
Order Spatangoida סידרת קיפודי-ים תפוחים
Family Palaeostomatidae משפחת קדומיתיים

בתת מחלקה זו נכללים קיפודי-ים בעלי סימטריה דו-צדדית, בה הפה נמצא בתחתית השלד, בקדמתו, בעוד פי-הטבעת עבר לאחור. חסרי "פנס אריסטו". התנועה באמצעות הקוצים, המבצעים תנועות חתירה בחול. מערכת רגלי המים ה"גבית" הפכה לאמצעי נשימה (פטלואיד) דמוי-פרח

בסידרה זו נכללים קיפודי-ים תפוחים, דקי שלד ובעלי קוצים קצרים או ארוכים, החיים בדרך כלל מתחת לפני החול
חץ מציין את כיוון התנועה

חי
Living
שלד - מצד עליון
Test (skeleton) - upper side
שלד - מצד הגחון
A-anus פי-טבעת;M-mouth פה
Test (Skeleton) - ventral view

Photo:Dollfus & Roman

קדומית מרושתת
Palaeostoma mirabilis
(Gray, 1851)


מין זעיר (כ- 1 ס"מ) מצוי במעמקי המפרץ

Order Spatangoida סידרת קיפודי-ים תפוחים
Family Loveniidae משפחת לובניים

חי
Living
שלד - מצד עליון
Test (skeleton) - upper side
שלד - מצד הגחון
A-anus פי-טבעת;M-mouth פה
Test (Skeleton) - ventral view
Photo: A. Shub
Photo: J. Dafni
Photo:J. Dafni
לובניה מאורכת
Lovenia elongata
(Gray, 18 )מין ארך קוצים המתחפר במהירות בחול
ונע בתוכו. נפוץ למדי בלגונות רדודות


Click for picture of predator
תיאור טריפה על ידי חלזון

Order Spatangoida סידרת קיפודי-ים תפוחים
Family Schizasteridae משפחת תלומיתיים

חי
Living
שלד - מצד עליון
Test (skeleton) - upper side
שלד - מצד הגחון
A-anus פי-טבעת;M-mouth פה
Test (Skeleton) - ventral view

Photo:Dollfus & Roman
Photo:Dollfus & Roman
מוירה תלומה
Moira stygia
Lutken, 1872מין קטן

Photo:J. Dafni
Photo:J. Dafni
תלומית סביני
Diploporaster savignyi
(Fourtau, 1903)


Order Spatangoida סידרת קיפודי-ים תפוחים
Family Brissidae משפחת בריסוניים

חי
Living
שלד - מצד עליון
Test (skeleton) - upper side
שלד - מצד הגחון
A-anus פי-טבעת;M-mouth פה
Test (Skeleton) - ventral view

Photo:J. Dafni

בריסון קריני
Brissus latecarinatus
(Leske, 1778)מין קטן, שוכן חול בעומק
Photo:O. Lederman
Photo:J. Dafni
Photo:J. Dafni
מטליה קרינית
Metalia spatangus
(Linne, 1758) Loven, 1887Not uncommon, lagunar
sand dwelling
מין גדול לא נדיר, שוכן חול גס

Order Spatangoida סידרת קיפודי-ים תפוחים
Family Pericosmidae משפחת קסומתיים

מהצד
Lateral view
שלד - מצד עליון
Test (skeleton) - upper side
שלד - מצד הגחון
A-anus פי-טבעת;M-mouth פה
Test (Skeleton) - ventral view


Photo: J. Dafni
Photo:J. Dafni
קסומה ים-סופית
Pericosmus akabanus
Mortensen, 1939

Bulbous shell, dark,
common in deeper waer Gulf of aqaba

מין תפוח, דל קוצים, נדיר בעומק המפרץ
תואר לראשונה במפרץ אילת
Left: click on the picture to see a pic taken by IUI in a movie לצילום תת מימי של מין זה (?) במפרץ אילת  - לחצו על התמונה השמאלית