משפחת בתרניים
Family Acanthuridae
בתרן לבן-פס
Black Surgeonfish
Acanthurus gahm
בתרן שחום
Brown Surgeonfish
Acanthurus nigrofuscus
פגיונון חום
Striated Surgeonfish
Ctenochaetus striatus
קרנפון ססגוני
Orangespine unicornfish
Naso elegans

תיאור המשפחה:

דגים צמחוניים הנפוצים בקרבת
השונית. ניכרים בקוצים החדים
שבבסיס הזנב, אחד בבתרן
ושניים בקרנפונים, שלהם גם
.קרן ארוכה או קצרה על מצחם
קרנפון קצר-קרן
Bluespine Unicornfish
Naso unicornis
קרנפון ארך-קרן
Spotted Unicornfish
Naso brevirostris
קרנפון חסר-קרן = ק. מתלהק
Sleek Unicornfish
Naso hexacanthus
(נתחן מפרשי (בוגר
Red Sea Sailfin tang
Zebrasoma desjardinii

בתרן סוהל
Sohal Surgeonfish
Acanthurus sohal
(נתחן מפרשי (צעיר
Juvenile Red Sea Sailfin
Zebrasoma desjardinii
נתחן סגול
Yellowtail Tang
Zebrasoma xanthurum
קרנפון צר-קרן
Whitemargin unicornfish
Naso annulatus
(נתחן סגול (צעיר
Yellowtail Tang
Zebrasoma xanthurum