משפחת הפרפרונים
Family Chaetodontidae
(פרפרון שחור-שת (אנדמי
Blacktail Butterflyfish
Chaetodon austriacus
  Rueppell, 1836
פרפרון שחור-אוכף
Lined Butterflyfish
Chaetodon lineolatus
 Cuvier, 1831

פרפרון שחור-גב
Blackback Butterflyfish
Chaetodon melannotus   
  Bloch & Schneider, 1801
(פרפרון לבן-מצח (אנדמי
Diagonal Butterflyfish
Chaetodon fasciatus
 Forsskål , 1775    


 courting play between these
species juveniles.
Chaetodon auriga & faciatus

חיזור בין צעירי שני המינים
ותודה לא. דיאמנט שמצא וצילם
 

TN_Chaur_u6.jpg
פרפרון החוט - אנדמי

Threadfin Butterflyfish
Chaetodon auriga  
  Forsskål , 1775
(פרפרון האודם (אנדמי

Erithrean Butterflyfish
Chaetodon paucifasciatus
Ahl, 1923


תיאור המשפחה
דגים המתמחים בטריפת פוליפי
אלמוגים, ובהתאמה לכך יש להם
חדק מוארך ושיניים זיפיות.
לכולם דגם צבעוני, שהצהוב
שולט בו. כחצי מהמינים
ייחודיים לים סוף - אנדמיים

( פרפרון העומק (אנדמי
Brownbanded Butterflyfish
Roa jayakari
(Norman, 1939)           
(פרפרון חום-לחי (אנדמי
Hooded Butterflyfish
Chaetodon larvatus
 Cuvier, 1831
פרפרון שחור-זנב
Chevron Butterflyfish
Chaetodon trifascialis
      Quoy & Gaimard, 1825
(פרפרון אפור-לחי (אנדמי
Bluecheek Butterflyfish
Chaetodon semilarvatus
 Cuvier, 1831  
(שרביטית להקנית (צעירים
False Moorish idol (juveniles)
Heniochus diphreutes
Jordan , 1903
שרביטית להקנית
False Moorish idol
Heniochus diphreutes
(שרביטית השונית (אנדמי
Red Sea bannerfish
Heniochus intermedius
Steindachner, 1893