משפחת הפרפרונים
Family Chaetodontidae

הערה: התמונות בחזית הן לרוב ממאגר בינלאומי - פישבייס - וברקע (בלחיצת עכבר על התמונה) תמונות שצולמו באילת.
שמות הצלמים - קרדיט - מופיע בתגית המרחפת מעל התמונה

(פרפרון שחור-שת (אנדמי
Blacktail Butterflyfish
Chaetodon austriacus
פרפרון שחור-אוכף
Lined Butterflyfish
Chaetodon lineolatus
TN_Chaur_u6.jpg
(פרפרון החוט (אנדמי
Threadfin Butterflyfish
Chaetodon auriga
(פרפרון לבן-מצח (אנדמי
Diagonal Butterflyfish
Chaetodon fasciatus

:תיאור המשפחה

דגים המתמחים בטריפת פוליפי
אלמוגים, ובהתאמה לכך יש להם
חדק מוארך ושיניים זיפיות.
לכולם דגם צבעוני, שהצהוב
שולט בו. כחצי מהמינים
ייחודיים לים סוף - אנדמיים

פרפרון שחור-גב

Blackback Butterflyfish
Chaetodon melannotus
(פרפרון האודם (אנדמי
Erithrean Butterflyfish
Chaetodon paucifasciatus
שימו לב!
באפריל 2011
שונו חלק מהשמות העבריים
של דגים אלה


ע"י האקדמיה ללשון העברית
( פרפרון העומק (אנדמי
Brownbanded Butterflyfish
Chaetodon jayakari
(פרפרון חום-לחי (אנדמי
Hooded Butterflyfish
Chaetodon larvatus
פרפרון שחור-זנב
Chevron Butterflyfish
Chaetodon trifascialis
(פרפרון אפור-לחי (אנדמי
Bluecheek Butterflyfish
Chaetodon semilarvatus
(שרביטית להקנית (צעירים
False Moorish idol (juveniles)
Heniochus diphreutes
שרביטית להקנית
False Moorish idol
Heniochus diphreutes
(שרביטית השונית (אנדמי
Red Sea bannerfish
Heniochus intermedius