דגי אלמוגים שונים
Coral fishes of several families
בדף זה תמצאו דגים מכמה משפחות מעטות מינים שהמשותף להם הוא היותם דרי השונית וקשורים  ליצורים החיים בה
Here fish from small families all living among the corals in the reef environment.

Family Cirrhitidae  משפחת ריסנפיריים 


ריסנפיר ניצי - וריאנט
Paracirrhites cf. forsteri
(Schneider, 1801)
ריסנפיר ניצי
Blotched hawkfish
Paracirrhites forsteri
         (Schneider, 1801)               
ריסנפיר חד-ראש
Longnose hawkfish
Oxycirrhites typus
       Bleeker, 1857

ריסנפיר משויש
Stocky hawkfish

Cirrhitus pinnulatus
Forster, 1801


ריסנפיר  זהוב
Yellow hawkfish
Cirrithichthys aureus
(Temminck & Schlegel, 1842)
ריסנפיר אדמדם
Coral hawkfish
Cirrhitichthys oxycephalus
        (Bleeker, 1855)


Families   Gobioesocidae     Plesiopidae    משפחות שחמיים צמידוניים

צמידית החבצלת
Double-line Clingfish
Lepadichthys lineatus
Briggs, 1966

שחמי מפרשן מתחפש לניבן פניני
Mimicry of C. altivelis with
the muraena
G. meleagris as model
שחמי מפרשן
Comet
Calloplesiops altivelis
           (Steindachner, 1903)


Families Lethrinidae , Pentapodidae,משפחות שוריים חומשניים
שורי גבנוני

Sky emperor
Lethrinus mahsena
( Forsskall, 1775)    

(גדול עין גבנוני (כסוף

Humpnose big-eye bream
Monotaxis grandoculis
( Forsskall, 1775)
קרחתן גדול עין

Blue-lined large-eye bream
Gymnocranius grandoculis
     (Valenciennes, 1830)

Families  Epippidae,  Mugilidiodidae,   משפחות  פארניים, פלטקסיים


פלאטקס ארבתי בוגר
Orbicular Batfish
Platax orbicularis
Forsskal, 1775
 


פלאטקס צעיר
Orbicular Batfish
Platax orbicularis
Forsskal, 1775
פארן אילתי
Spotted sandperch
Parapercis hexophtalma
(Cuvier 1829)


Family Siganidae   משפחת סיכניים
TN_Siriv_u2.jpg
(סיכן משויש (ארס

Marbled spinefoot
Siganus rivulatus
      (Forsskal, 1775)       
(סיכן הודי (ארס

Dusky spinefoot
Siganus luridus
    (Rueppell, 1829)
סיכן הכוכבים

Brownspotted spinefoot
Siganus stellatus
       ( Forsskal, 1775)            


סיכן הכוכבים

Streamlined spinefoot
Siganus argenteus
( Quoy & Gaimard, 1825)    
Family  Pseudochromidae    משפחת צבעוניים
צבעון פרידמן

Orchid dottyback
Pseudochromis fridmani
   Klausewitz, 1968
צבעון ספרינגר

Springer dottyback
Pseudochromis springeri
Lubbock, 1975

צבעון צהוב-קדקד

Sunrise dottyback
Pseudochromis flavivertex
Rueppell, 1835
צבעון מזלגי

Forktail dottyback
Pseudochromis dixurus
Lubbock, 1975      
צבעון זיתני

Olive dottyback
Pseudochromis olivaceus
Rueppell, 1835
צבעון חיוור

Pale dottyback
Pseudochromis pesi
Lubbock, 1975