דגי אלמוגים שונים
Coral fishes of several families
בדף זה תמצאו דגים מכמה משפחות מעטות מינים שהמשותף להם הוא היותם דרי השונית וקשורים  ליצורים החיים בה
Here fish from small families all living among the corals in the reef environment.

Family Cirrhitidae  משפחת ריסנפיריים 

ריסנפיר אדמדם

Coral hawkfish
Cirrhitichthys oxycephalus
ריסנפיר ניצי

Blotched hawkfish
Paracirrhites forsteri
ריסנפיר חד-ראש

Longnose hawkfish
Oxycirrhites typus

Families   Gobioesocidae     Plesiopidae    משפחות שחמיים צמידוניים

צמידית החבצלת
Double-line Clingfish
Lepadichthis lineatus
שחמי מפרשן מתחפש לניבן פניני
Mimicry of C. altivelis with
the muraena
G. meleagris as model

שחמי מפרשן
Comet
Calloplesiops altivelis

Families Lethrinidae , Pentapodidae,משפחות שוריים חומשניים
שורי גבנוני

Sky emperor
Lethrinus mahsena
(גדול עין גבנוני (כסוף

Humpnose big-eye bream
Monotaxis grandoculis
קרחתן גדול עין

Blue-lined large-eye bream
Gymnocranius grandoculis

Families  Epippidae,  Mugilidiodidae,   משפחות  פארניים, פלטקסיים


פלאטקס ארבתי בוגר
Orbicular Batfish
Platax orbicularis
Forsskal, 1775
 פלאטקס צעיר
Orbicular Batfish
Platax orbicularis
Forsskal, 1775
פארן אילתי
Spotted sandperch
Parapercis hexophtalmaFamily Siganidae   משפחת סיכניים
TN_Siriv_u2.jpg
(סיכן משויש (ארס

Marbled spinefoot
Siganus rivulatus
(סיכן הודי (ארס

Dusky spinefoot
Siganus luridus
סיכן הכוכבים

Brownspotted spinefoot
Siganus stellatus
Family  Pseudochromidae    משפחת צבעוניים
צבעון פרידמן

Orchid dottyback
Pseudochromis fridmani
צבעון ספרינגר

Springer dottyback
Pseudochromis springeri
צבעון צהוב-קדקד

Sunrise dottyback
Pseudochromis flavivertex
צבעון מזלגי

Forktail dottyback
Pseudochromis dixurus
צבעון זיתני

Olive dottyback
Pseudochromis olivaceus
צבעון חיוור

Pale dottyback
Pseudochromis pesi