דגי אילת - משפחת כחלניים ולוטיניים
Family Caesionidae, Lutjaniidae & Nemipteridae

הערה: התמונות בחזית הן לרוב ממאגר בינלאומי - פישבייס - וברקע (בלחיצת עכבר על התמונה) תמונות שצולמו באילת.
שמות הצלמים - קרדיט - מופיע בתגית המרחפת מעל התמונה

  Caesionidae  משפחת כחליים
כחלי סהרוני

      Lunar fusillier            
Caesio lunaris
Ehrenberg, 1830         
דגים של מים פתוחים בקרבת השונית
נבדלים מלוטייניים שהם קשורים בקרקע

כחלי שונה-קווים

Variable-lined fusilier
Caesio varilineata
Photo: J. Randall (Fisbase)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: R.Field (Fishbae)/J. Dafni (Eilat)
כחלי מסורטט

Striped fussilier
Caesio striata
Ruppell, 1830      

כחלי סואצי

Red Sea fusillier
Caesio suevica
Klunzinger, 1884        
כחלי צהוב-כחול

Blue and gold fusilier       
Caesio caerulaurea
Lacepède, 1801          

Photo: R.Field (Fishbae) Photo:V. Tomeno (Fisbase) Photo: R. Cook  (Fishbase)

 משפחת לוטיניים  Lutjanidae   
לוטיין שחורן

Black and white snapper
Macolor niger
(Forsskal, 1775)      
לוטיין הפסים

Bluestripe snapper
Lutjanus kasmira
(Forsskal, 1775)   
(לוטיין שחורן (צעיר

Black and white snapper
Macolor niger
(Forsskal, 1775)(לוטיין נחושתי (צעיר

Two-spot red snapper
Lutjanus bohar
                      Forsskal, 1775)
(לוטיין נחושתי (בוגר

Two-spot red snapper
Lutjanus bohar
(Forsskal, 1775)   
לוטיין הכתם

Dory snapper
Lutjanus fulviflamma
         (Rüppell, 1830)
משפחת סנפנימיים Nemipteridae


סנפנים יפאני
Japanese threadfin bream
Nemipterus japonicus

(Bloch, 1791) 

חוחן נקוד

Arabian monocle bream
Scolopsis ghanam
(Forsskål, 1775)