כרישים, כמה משפחות
Sharks, several families
יאגו המעמקים
Bigeye houndshark
Iago omanensis
      (Norman, 1939)         

פטישן כד-חרטום
Scalloped hammerhead
Sphyrna lewini
(Griffith & Smith, 1834)
כרישון משה
Arabian smooth-hound
Mustelus mosis
 Hemprich & Ehrenberg, 1899
(זנבתן (צעיר
Zebra shark (juv)
Stegostoma fasciatum
(Hermann, 1783)

:תיאור הקבוצה
קבוצת הכרישים מצטייינת
באחידות רבה, אך לכל מין
איפיונים משלו. יש מינים
הטורפים דגים או פלנקטון
.במים הפתוחים, ויש שוכני קרקע
מהם יולדי וולדות חיים, ויש
.מטילי ביצים
מדריך לכרישים ובטאים
של ים-סוף - ארגון הדייג העולמי
(זנבתן (בוגר
Zebra shark
Stegostoma fasciatum
(Hermann, 1783)
כריש-שונית שחור-סנפירים
Blacktip reefshark
Carcharhinus melanopterus
   (Quoy & Gaimard, 1824)      

כריש לבן-שוליים
Silvertip shark
Carcharhinus albimarginatus
(Rüppell, 1837)
כריש גדול שן
Bignose shark
Charcharhinus altimus
(Springer, 1950)
כרישונית לבנת-קצוות
Whitetip reef shark
Triaenodon obesus
(Rüppell, 1837)

כריש לימוני
Sicklefin lemon shark
Negaprion acutidens
        (Rüppell, 1837)
כריש יתדי
Milk shark
Rhizoprionodon acutus
(Rüppell, 1837)
כריש טיגרי - נמרי
Tiger shark
Galeocerdo cuvier
     (Péron & Lesueur, 1822)  
כריש לוייתני
Whale shark
Rhincodon typus
Smith, 1828
עמלץ כחול
Shortfin mako
 Isurus oxyrhinchus
           Rafinesque, 1810