דגי לילה ודמדומים
Twilight and night fishes
ברקן כסיף

Sammara squirrelfish
Neoniphon sammara
:תיאור משותף
דגים הנמצאים ביום במערה, ויוצאים
.לפעילות בשעות הדמדומים והלילה
כולליים את פנסון, ברקנים, דגי
חשמנון, גרזינונים ועוד מינים
ממשפחות של דגים יומיים, החיים
.בעיקר במערות השונית

Try also the Apogonidae 
נסה גם את החשמנוניים

אדמון שחור-עין

Pinecone soldierfish
Myripristis murdjan
ברקן ים-סופי

Sabre squirrelfish
Sargocentron marisrubri
ברקן אדום

Redcoat squirrelfish
Sargocentron rubrum
ברקן לבן-זנב

Silverspot squirrelfish
Sargocentron caudimaculatum
ברקן קוצני

Sabre squirrelfish
Sargocentron spiniferum
ברקן הנזר

Crown squirrelfish
Sargocentron diadema
פנסון שטייניץ

Flashlight fish
Photoblepharon steinitzi
ניבן פניני

Turkey Morray
Gymnothorax meleagris

גרזינון כוכים

Vanikoro Sweeper
Pempheris vanicolensis
גרזנית עדינה

Pigmy sweeper
Parapriacanthus ransonneti
חכליל הדמדומים

Moontail bullseye
Priacanthus hamrur
Family  Pseudochromidae    משפחת צבעוניים
צבעון פרידמן

Orchid dottyback
Pseudochromis fridmani
צבעון ספרינגר

Springer dottyback
Pseudochromis springeri
צבעון צהוב-קדקד

Sunrise dottyback
Pseudochromis flavivertex
צבעון מזלגי

Forktail dottyback
Pseudochromis dixurus
צבעון זיתני

Olive dottyback
Pseudochromis olivaceus
צבעון חיוור

Pale dottyback
Pseudochromis pesi