החיים במים פתוחים
Fishes and mammals of open sea
רעמתן כחלחל

Common dolphinfish
Coryphaena hippurus
דולפינן ים-סופי

Bottlenose dolphin
Tursiops gilli
דבק הכרישים

Live Sharksucker
Echeneis naucrates
כריש לוויתן

Whaleshark
Rhincodon typus

:תיאור הקבוצה

דגים ויונקים ימיים החיים
בנפח המים הפתוחים
נווט

Pilotfish
Naucrates ductor
אספירנה ברקודה

Great barracuda
Sphyraena barracuda
אספירנה צהובת-זנב

Yellowtail barracuda
Sphyraena flavicauda
אספירנה שחורת-סנפיר

Blackfin barracuda
Sphyraena qenie
שורי ערפלי

Spangled emperor
Lethrinus nebulosus
שורי גבנוני

Sky emperor
Lethrinus mahsena
(גדל-עין גבנוני (כסוף

Humpnose bigeye bream
Monotaxis grandoculis
ספרוס הפסים

Twobar seabream
Acanthopagrus bifasciatus
סרגוס אילתי

Red Sea Seabream
Diplodus noct
(ספרוס זהוב (דניס - מיובא

Gilthead seabream
Sparus aurata

(גתרן (יצרוד) ציורי (בוגר וצעיר

Painted sweetlip
Diagramma pictum
      (Thunberg, 1792)

(גתרן (יצרוד) צהוב (בוגר וצעיר

Painted sweetlip
Plectorhynchus gaterinus
(Forsskål, 1775)  

גתרן שותףMinstrel sweetlip
Plectorhynchus schotaf
(Forsskål, 1775)

גבנית מנוקדת

Brassy Seachub
Kyphosus vaigiensis
גבנית אוכמנית

Blue seachub
Kyphosus cinerascens
          (Forsskål in Niebuhr, 1775)
ירחן כסוף
Blue seachub
Monodactylus argenteus

אדרון גושמני

Hardyhead silverside
Atherinomorus lacunosus
אדרון סמואה

Samoan silverside
Hypoatherina temminckii
עדינון כסיף

Delicate round herring
Spratelloides delicatulus
דג חרב

Swordfish
Xiphias gladius
(דג חרב (צעירים
Swordfish (juv)
Xiphias gladius
דג מפרש

Indo-Pacific sailfish
Istiophorus platypterus
צנינון הכתם

Yellowtail scad
Atule mate
צנינית שש-קווית

Bigeye trevally
Caranx sexfasciatus
דבשתן ריסני

African pompano (ad. & juv)
Alectis ciliaris
Ablennes hians
אבלן לחוץ בוגר

Flat needlefish
Ablennes hians
Flat needlefish juvenila
אבלן לחוץ - חדק של צעיר

Flat needlefish (juv)
Ablennes hians
tn_Tycho_u0.jpg
חניתן דו-ימי

Red Sea houndfish
Tylosurus choram
צנינון דו-ימי

Shrimp scad
Alepes djedaba
חד-לסת חלק

Yellowtip halfbeak
Hemirhamphus marginatus
Exocoetus
דאון מרחף

Two-wing flying fish
Exocoetus volitans
(צניניתן לבני (צהוב נקודות

Orangespotted trevally
Carangoides bajad
צניניתן צהוב סנפיר

Blue trevally
Carangoides ferdau
צניניתן צהוב טיפות

Yellow spotted trevally
Carangoides fulvoguttatus
(פלטקס ארבתי (בוגר

Orbicular batfish
Platax orbicularis
(פלטקס ארבתי (צעיר

Orbicular batfish (juv.)
Platax orbicularis
פלמודה

Frigate tuna
Auxis thazard