החיים במים פתוחים
Fishes and mammals of open sea
רעמתן כחלחל

Common dolphinfish
Coryphaena hippurus
    Linnaeus, 1758
דולפינן ים-סופי

Bottlenose dolphin
Tursiops gilli
דבק הכרישים

Live Sharksucker
Echeneis naucrates
Linnaeus, 1758        
 Rhincodontidae  משפחת כרישי לוויתן
              משפחת קוביתיים    Rachycentrotidae
    משפחת צניניתיים     Carangidae 

כריש לוויתני
Whaleshark
Rhincodon typus
        Smith, 1848           


קוביה
Cobia fish
Rachycentron caudatum
        (Linnaeus, 1766)
נווט הכרישים
Pilotfish
Naucrates ductor
          (Linnaeus, 1758)               
תיאור הקבוצה
דגים ויונקים ימיים החיים
בנפח המים הפתוחים
אספירנה ברקודה

Great barracuda
Sphyraena barracuda
    (Edwards, 1771)
אספירנה צהובת-זנב

Yellowtail barracuda
Sphyraena flavicauda
      (Ruppell, 1838)
אספירנה שחורת-סנפיר
Blackfin barracuda
Sphyraena qenie
   Klunzinger, 1870

שורי ערפלי

Spangled emperor
Lethrinus nebulosus
         (Forsskal, 1775)
שורי גבנוני

Sky emperor
Lethrinus mahsena
(Forsskal, 1775)      
(גדל-עין גבנוני (כסוף

Humpnose bigeye bream
Monotaxis grandoculis
(Forsskal, 1775)      
ספרוס הפסים

Twobar seabream
Acanthopagrus bifasciatus
סרגוס אילתי

Red Sea Seabream
Diplodus noct
           (Velenciennes, 1830)

(ספרוס זהוב (דניס - מיובא
  פרטים בודדים במצפה תת-ימי
Gilthead seabream
Sparus aurata
(Linnaeuus 1758)

(גתרן (יצרוד) ציורי (בוגר וצעיר

Painted sweetlip
Diagramma pictum

  (Thunberg, 1792)           

(גתרן (יצרוד) צהוב (בוגר וצעיר

Painted sweetlip
Plectorhynchus gaterinus
(Forsskål, 1775)  



גתרן שותף
סימן בולט - זנב כהה
Minstrel sweetlip
Plectorhynchus schotaf
(Forsskål, 1775)

גבנית מנוקדת

Brassy Seachub
Kyphosus vaigiensis
       (Quoy & Gaimard, 1825)
גבנית אוכמנית

Blue seachub
Kyphosus cinerascens
 (Forsskål, 1775)  
ירחן כסוף
Blue seachub
Monodactylus argenteus
(Linnaeus, 1758)

אדרון גושמני

Hardyhead silverside
Atherinomorus lacunosus
(Forster, 1801)





אדרון סמואה

Samoan silverside
Hypoatherina temminckii
   (Bleeker, 1853)
עדינון כסיף

Delicate round herring
Spratelloides delicatulus
(Bennett, 1832)

                Spratelloides gracilis ברקע
דג חרב
Swordfish
Xiphias gladius
                 Linnaeus, 1758

לחצן על זה  דגי חרב צעירים
development of Swordfish
Xiphias gladius
           Linnaeus, 1758
דג מפרש
Indo-Pacific sailfish
Istiophorus platypterus
(Shaw, 1792)
Ablennes hians
אבלן לחוץ בוגר

Flat needlefish
Ablennes hians
  (Valenciennes, 1846)       
Flat needlefish juvenila
אבלן לחוץ - חדק של צעיר

Flat needlefish (juv)
Ablennes hians
          (Valenciennes, 1846)               
חד-לסת חלק

Yellowtip halfbeak
Hemirhamphus marginatus
(Forsskal, 1775)

רחפן
African Sailfin flyingfish
Parexocoetus mento
(Valencienne, 1847)     

Exocoetus
דאון - רחפן קצר-סנפיר
Sailfin flying fish
Parexocoetus b. brachipterus
            (Richardson, 1846)
tn_Tycho_u0.jpg
חניתן דו-ימי
שימו לב לזנב השונה


Red Sea houndfish
Tylosurus choram
(Ruppell, 1837)
Family Carangidae  משפחת צנינתים
צנינון הכתם

Yellowtail scad
Atule mate
           (Cuvier, 1833)
צנינית שש-קווית

Bigeye trevally
Caranx sexfasciatus
                       Quoy & Gaimard, 1825
דבשתן ריסני
African pompano (click for juv)
Alectis ciliaris
(Bloch, 1787)      

צנינון דו-ימי

Shrimp scad
Alepes djedaba
       (Forsskal, 1775)               

סריול אטלנטי

ים תיכון, גם ים סוף
Greater amberjack
Seriola dumerilli
( Risso, 1810)    

סריול צהוב זנב

בעומק 100 מטר בערך
Yellowtail scad
Seriola cf. rivuliana
    (Valencienne, 1833) 
Probably Seriola dumerilli           
(צניניתן לבני (צהוב נקודות
Orangespotted trevally
Carangoides bajad
           (Forsskal, 1775)
צניניתן צהוב סנפיר

Blue trevally
Carangoides ferdau
       (Forsskal, 1775)            
צניניתן צהוב טיפות
Yellow spotted trevally
Carangoides fulvoguttatus
       (Forsskal, 1775)

סריולית צעירה

Blackbanded Trevally
Seriolina nigrofasciata
( Ruppell, 1829)

  סריולית בוגר
Blackbanded Trevally
Seriolina nigrofasciata



( Ruppell, 1829)    
נווט הכרישים
Pilotfish
Naucrates ductor
(Linnaeus, 1758)
  Family  Ephippidae  משפחת צלחתיים
(צלחתן ארבתי (בוגר
   

Orbicular batfish
Platax orbicularis
(Forsskal, 1775)     
 
צעירי שני מיני הצלחתן
  batfish (juv.)
Platax spp. 

צלחתן קוצני

ongfin batfish
Platax teira
(Forsskal, 1775)


Family Scombridae  משפחת קוליאסיים = טונייתיים


סקומברן זריז

Scombreomorus commersoni
( Lacepade, 1800)
טונית ים-סופית  
Frigate tuna
Euthynnus affinis
       (Cantor, 1849)
פלמודה אילתית

Frigate tuna
Auxis thazard
( Lacepade, 1800)

Family Ariommidae   משפחת אריומיים  
Molidae  משפחת דגי שמש     



אריומה הודית
Indian driftfish
Ariomma indicum
       (Day,  1871)



אריומה קצרת סנפיר  
Ariomma brevimanus
       (Klunzinger, 1884)




דג שמש (מסטורוס) ים-סופי
Sarptail mola
Masturus lanceolatus
Lienard, 1841