דגי קרקעית חולית מובהקים
Sand dwelling fishes of several families
סוליינית רעילה
Finless sole
Pardachirus marmoratus
             (Lacepède, 1802)
בני משפחת סוליתיים
דגים שטוחים, השוכבים על צידם
.השמאלי והראש נוטה לימין
רק הצד הימני צבוע בצבעי
הסוואה או הבלטה
אסופית דור
Dor's striped sole
Soleichthys dori
Randall & Munroe, 2008       
סנדל נמרי
Leopard flounder
Bothus pantherinus
             (Rüppell, 1830)
בני משפחת סנדליים ולשוניתיים
דגים שטוחים, השוכבים על צידם
.הימני והראש נוטה לשמאל
רק הצד השמאלי צבוע בצבעי
הסוואה או הבלטה
לשונית ערבית
Arabian tonguefish
Cynoglossus sinusarabici
     (Chabanaud, 1931)
נחשונון משוייש
Marbled snake eel
Callechelys marmorata
               (Bleeker, 1853)
:תיאור הקבוצה
דגים החיים
על החול ומתחתיו
גנון, צלופח הגן חי חפור
בתוך החול וניזון מפלנקטון
סולית מונחת על צידה על פני
.החול, מוסווית באורח מושלם
( גנון (צלופח הגן

Garden eel
Gorgasia sillneri
            Klausewitz, 1962
להבי נקוד
Fivefinger wrasse
iniistius pentadactylus
          (Linnaeus, 1758)
בני משפחת שפתוניים
דגים שטוחי-גוף, שהתאימו עצמם
,לצוד את מזונם מתוך החול
ולהתחפר במהירות הבזק בתוך
מצחם החד כלהב של סכין

להבי טווסי
Peacock wrasse
Iniistius pavo
 (Valenciennes, 1840)
תוכינון חריד

Candelamoa parrotfish
Hipposcarus harid
 (Forsskål in Niebuhr, 1775) 
בני משפחת תוכינוניים
מין תוכינון נדיר באילת שהתאים עצמו
לחיים בלגונה החולית ובדשאים של עשב ים
====================
ירחן כסוף - בן משפחת ירחניים
מין דג זקוף כסוף, ארך סנפירי גב ושת
לצעיר שני פסי רוחב כהים בקדמת הגוף
החי בעיקר בין המנגרובים אך מזדמן לאילת
ירחן כסוף

Silver batfish (Silver moony)
Monodactylus argenteus
            (Linnaeus, 1758)
דייר נקוד-זנב

Silver pearlfish
Encheliophis homei         (Richardson, 1846)

בני משפחת דיירים
דגים מוארכים, חסרי זנב, שהותאמו
לטפילות על מלפפוני ים, אליהם הם
חודרים מפי הטבעת ולכוכבי ים
ששם הם נכנסים מהפה
דייר כוכבי הים

Star pearlfish
Carapus mourlani
             (Petit, 1934)

אופירית עדינה

Graceful lizardfish
Saurida gracilis
בני משפחת לטאנוניים
דגים מוארכים, בעלי ראש גדול
ופה משונן. טורפים האורבים לטרפם
על השונית או חפורים בחול. ההבדלים
ביניהם הם בצורת הראש ולא דווקא בצבע
לטאנון (צודה) השונית

Variegated lizardfish
Synodus variegatus
טורפן ירבועי

Jarbua terapon
Terapon jarbua
        (Forsskål in Niebuhr, 1775)

:משפחות טורפניים , דגלוניים

דגים קטנים ובינוניים
שמוצאים בבית הגידול החולי
דגלון

Barred flagtail
Khulia mugil
(Forster, 1801)

שנגל מכסיף

Karenteen seabream
Crenidens crenidens crenidens
      (Forsskål in Niebuhr, 1775)
בני משפחת ספרוסיים
דגי מאכל נפוצים, החיים בחופים חוליים
וניזונים מרכיכות ותולעים בקרקע
ההבדלים ביניהם על פי צורת הראש ודגמי
הצבע
סרגוס אילתי

Red Sea Seabream
Diplodus noct
            (Valenciennes, 1830)
תמסחן ראשתן

Tentacled flathead
Papilloculiceps longiceps
(Cuvier, 1829)
שרבב אילתי

Common silver-biddy
Gerres oyena
 (Forsskål in Niebuhr, 1775)
תנינון מנוקד

Spotted flathead
Cociella punctata
(     Cuvier, 1829)


אופון פורסקל

Red Sea goatfish
Parupeneus forsskali
 (Fourmanoir & Guèzè, 1976)

בני משפחת מוליתיים
דגים הנוברים בקרקע באמצעות
בינים ארוכים וגמישים, וצדים
תולעים ורכיכות. לכל מין דגם
.(צבע שונה (פס כהה, דגל
אופון רקקי

Yellowstriped goatfish
Upeneus vittatus
 (Forsskål in Niebuhr, 1775)

קיפון-בורי

Flathead mullet
Mugil cephalus
             Linnaeus, 1758
בני משפחת קיפונים
דגים הנוברים בקרקע ונזונים
מרקבובית אורגנית
המינים דומים זה לזה
צורת הפה שונה
בני משפחות טייריים , אצטגנונים
הם דגי קרקע - האחד מתחפר
והאחר משוטט עליה ותר אחרי טרף
לשתיהן נציגים גם בים התיכון

.
קיפון מגובשש

Fringelip mullet
Crenimugil crenilabrus
         (Forsskål in Niebuhr, 1775)
טייר ים-סופי

Oriental flying gurnard
Dactyloptena orientalis
                  (Cuvier, 1829)

אצטגנון דולפוס
הגדרת הצילום ברקע אינה בטוחה
bkgr Id not certain
Dollfus’ Stargazer
Uranoscopus dollfusi
Brüss, 1986
אצטגנון הכתמים

Indo-Pacific Stargazer
Uranoscopus fuscomaculatus
Kner, 1868

(גתרן (יצרוד) צהוב (בוגר וצעיר
Painted sweetlip
Plectorhynchus gaterinus
(Forsskål, 1775)
בני משפחת גממיתיים
Haemulidae
הם דגי קרקע מוסווים או בולטים 
החיים באזורי חול בחוף הצפוני
של צפון מפרץ אילתן

גממית קולנית

Striped piggy
Pomadasys stridens
     (Forsskål in Niebuhr, 1775)

(חוטון ניקי (זכר

Sanddiver (male)
Trichonotus nikii
 Clark & von Schmidt, 1966
בני משפחת חוטוניים
הם דגי חול מובהקים, המתערבים
במושבות הגנון באזורי חול
בחוף הדרומי של צפון מפרץ אילת

שימו לב: לזכר סנפיר גב
 קדמי ארוך בצורת חוט
Trachinotus nikii
(חוטון ניקי (נקבה

Sanddiver (female)
Trichonotus nikii
       Clark & von Schmidt, 1966

שפמית ארסית
Striped eel catfish
Plotosus lineatus
(Thunberg, 1787)


משפחת שפמנונים

הם דגי חול ושונית, מפוספסים,
חיים בלהקות צפופות
בחוף הצפוני  של מפרץ אילת
הופיעו לראשונה באילת ב- 2015

שימו לב: להם קוצים באחורי הראש
 ארסיים. ראו הוזהרתם

היגרו כבר לים התיכון, שם
מוצאים אותם לאורך החוףשפמית ארסית
Striped eel catfish
Plotosus lineatus
(Thunberg, 1787)


שפרירון גרובל
Gruvel's dragonet
Diplogrammus gruveli
Smith, 1963
משפחת שפריריים

הם דגי חול המותאמים בצבעיהם,
מוסווים היטב על החול
בחוף הצפוני  של מפרץ אילת
ובחופי סואץ - אגם המר
לזכרים קרני סנפיר הגב ארוכים
מאשר בנקבה. מנהגי חיזור יחודיים


שפריר החוט
Blotchfin dragonet
Callionymus filamentosus
Valenciennes, 1837