משפחת קיסריים
Family Pomacanthidae
 
הערה: התמונות בחזית הן לרוב ממאגר בינלאומי - פישבייס - וברקע (בלחיצת עכבר על התמונה) תמונות שצולמו באילת.
שמות הצלמים - קרדיט - מופיע בתגית המרחפת מעל התמונה(נסיכית פסוסה (זכר
Zebra angelfish
Genicanthus caudovittatus


קיסרון עטור
Yellow-ear angelfish
Apolemichthys xanthotis


(נסיכית פסוסה (נקבה
Zebra angelfish
Genicanthus caudovittatus


(קיסר הדור (צעיר
Emperor Angelfish
Pomacanthus imperator (juv.)

:תיאור המשפחה

דגים צבעוניים ביותר, הניזונים
.מחסרי-חוליות שונים בשונית
צבעוניותם משמשת בעיקר כאמצעי
ביטוי טריטוריאלי, הפחדת יריבים
ומשיכת בני זוג. הצעירים לרוב
*בעלי דגם צבע שונה
---------------------------
... לחץ: בוא תלמד ממני ילד
* Photo: M. Levin צילם: מנטה ריי *

(קיסר הדור (בוגר
Emperor Angelfish

Pomacanthus imperator


(קיסר הכתם (צעיר
Yellowbar angelfish
Pomacanthus maculosus


(קיסר ים סופי (עצפור
Arabian angelfish
Pomacanthus asfur


(קיסר הכתם (בוגר
Yellowbar angelfish
Pomacanthus maculosus


(פסון מגוון (צעיר
Royal Angelfish
Pygoplites diacanthus


קיסרון תכול-סנפיר
Royal Angelfish
Centropyge multispinis


(פסון מגוון (בוגר
Royal Angelfish
Pygoplites diacanthus