משפחות נפוחיות, דושינאים, קופסינונים
Families Tetrodontidae, Diodontidae and Ostracionidae


הערה: התמונות בחזית הן לרוב ממאגר בינלאומי - פישבייס - וברקע (בלחיצת עכבר על התמונה) תמונות שצולמו באילת.
שמות הצלמים - קרדיט - מופיע בתגית המרחפת מעל התמונה


תיאור משותף
משפחות דגים אשר מתמחות בטריפה שיניהם מאוחות לצבת חיתוך, ולהם גוף מתנפח לכדור (דושן, נפוחית),
 קוץ בולט בגבם (נצרן, חדקוץ), או גוף.קשיח, דמוי קופסה
.
קיפודג רב-קוצי

Yellowspotted burrfish
Cyclichthys spilostylus

תמונה מבלבלת:
לכאורה זה נראה כחסר קוצים אך התמונה
ברקע מראה קוצים ברורים של דושן
צילום מדהב: ח. אלגרנטי
דושן קוצני

Long-spine porcupinefish
Diodon holacanthus
נפוחית לבנה

Immaculate puffer
Arothron immaculatus
(Bloch & Schneider, 1801)     
נפוחית כוכבנית

Stellate puffer
Arothron stellatus
(Bloch & Schneider, 1801)        
(נפוחית כוכבנית (צעיר

Stellate puffer
Arothron stellatus
בעבר נחשב למין נפרד - נפוחית צהובה
Arothron aerostaticus

נפוחית הטבעות (צעיר מאד)1 ס"מ
Whitespotted puffer
Arothron hispidus
 (Linnaeus, 1758)         


נפוחית הטבעות
Whitespotted puffer
Arothron hispidus
יש שני תתי-מין - צבעים ים-סופי ואוקייני
(Linnaeus, 1758)
נפוחית רשתנית
Reticulated puffer
Arothron cf. reticularis
(Bloch & Schneider, 1801)    


נפוחית מנוקדת שחור
  Black-spotted puffer
Arothron nigropunctatus
(Bloch & Schneider, 1801)

    

נפוחית מגוונת
Guineafowl puffer
Arothron cf. meleagris
(Anonymous, 1798)


נפוחית המשקפיים
Masked puffer

Arothron diadematus
        Ruppell, 1829
השניים משמאל הם ואריאציות

Sharptail Mola
Masturus lanceolatus
(Lienard, 1841)  

דג שמש
Sun fish
Mola mola
Linnaeus, 1758)
חמת ים-סופית

Red Sea minipuffer
Torquigener flavimaculosus
Hardy & Randall, 1983

לגינון סואצי

Suez puffer
Lagocephalus suezensis
Clark & Gohar, 1953  

לגינון סהרוני

Lunartail puffer
Lagocephalus lunaris
(Bloch & Schneider, 1801)

לגינון מוכתם

Silver--cheeked toadfish
Lagocephalus sceleratus
(Gmelin, 1789)
פנינון האוכפים

Crowned toby
Canthigaster cyanospilota
Randall, Williams & Rocha, 2008

פנינון נקוד

Pearl tobi
Canthigaster margaritata
(Rüppell, 1829)
פנינון גמדי

Pygmy tobi
Canthigaster pygmaea
     Allen & Randall, 1977

(קופסינון סגול (זכר, נקבה וצעיר

Bluetail trunkfish (Male, Female & juv)
Ostracion cyanurus
Rüppell, 1829

(קופסינון נקוד (בוגר נקבה וצעיר

Yellow cubefish (Adult M.F.& Juv)
Ostracion cubicus
          Linnaeus, 1758

(שריונון גבנוני (בוגרים וצעיר

Thornback trunkfish (Adult & Juv)
Tetrasomus gibbosus
        (Linnaeus, 1758)