התולעים במפרץ אילת ודרום סיני
Worm-like animals of the Gulf of Aqaba
and Southern Sinai
Phyla Platyhelminthes & Annelida, מערכות תולעים שטוחות, תולעים פרוקות

Practical guide מדריך שימושי

מנוע חיפוש באתרי דפני: כדי לחפש צמח או בעל-חיים באמצעות מנוע זה הקש את השם אם ידוע לך בעברית, באנגלית או השם המדעי וללחוץ. אם אינך מקבל תוצאה
, תוכל לנסות את שם הקבוצה, המשפחה או שם של מין קרוב שיביא אותך לדף שבו נמצא היצור המבוקש
to search an animal or plant inside "Dafni-sites" you can use Google Search

מכאן חיפוש גוגל באתרי דפניעד כאן חיפושבשנת 1978 נתגלתה באילת מושבה מיוחדת במינה של תולעים רב-זיפיות
היוצרת "שונית-זוטא".
התברר כי זהו סוג ומין חדשים למדע. הן תוארו מדעית
 על ידי נחמה בן אליהו ויעקב דפני בשם
סלילונית אילתית. למרבה הצער,
השוניות הזעירות באילת
נשמדו על ידי צוללים לא-זהירים וציוד כבד שהושלך
לים פגע בשוניות הרגישות והרס אותם. נותרו צילומים יפהפיים. זהו אחד מהם

לגלרית הזיהוי המהיר לחצו על התמונה שמתחת

Filogranella elatensis Ben-Eliahu & Dafni 1979

An interantional aknowledge to the unique reef building worm, first discovered at Eilat


About Marine worms
Preface

The term worms is an ancient one, from the age when all elongated crawling, animals were grouped as vermes. For convenience we adopt this term to include representatives of various invertebrate phyla, when each page presents the different phyla, classis or even sub-groups within the same taxonomic group.

The most primitive worms are the Platyhelminthes (flat worms), which lack the main feature of the more advanced groups - secondary (coelomic) space. Head often carries primitive eyes, but they lack blood system, have no anal opening, and their mouth opens ventrally, far from the head. Most flat worms are small and barely noticeable, but few are colorefull, often mimicking opisthobranch slugs, thus exploiting their notorious warning coloration. Ribbon worms (Nemertini) are slender but extendable, who may stretch to an amazing length. Body surface is ciliated and sercetes mucus to enable their crawl. They hunt other worms by everting from their head a long proboscis that carries a spine.

Other groups are Sipunculids , known also as peanut worms. They are short and plump, hiding inside rubble or digging into the coral limestone, using small chitinous denticles, together with acidic fluid. They feed on organic remains.

A related group, the Echiura includes sausage like animals that use a long tongue to gather food from the environment. One of the most known Echiurid is the green Bonellia .

Another, different and not related group is Chaetognatha (Arrow worms) planktonic predators that are simiar to small fish-larvae, but are completely transparent, thus earning their common name "Celophane worms"

Largest group is by far, the Annelida (segmented worms) . Their marine representative are the Polychaeta . They show a wide variety of shape and form, generally divided to "errant" and "sedentary" polychaetes. Last, and represented only by one worm-like animal is the Hemichordate worm, which relates to the vertebrates (Fish, reptiles etc.), yet highly cryptic in its behaviour - Ptychodera flava , or Acorn worm.

Most pictures were taken in the northern Red Sea or the Gulf of Aqaba, and some were loaned by friends and collegues from all over the world. I invite comments and contributions to enrich our knowledge of the marine habitats. In this site we bring the most known or special worms. many of which are not sufficiently identified. Therefore any contribution by experts and phographers will be duely thanked.

Jacob Dafni

לסקירה על התולעים הימיות

הקדמה

המושג "תולעת" הוא שריד לתקופה שבה נהגו למיין את היצורים אך ורק לפי צורתם החיצונית. נכללים בו נציגים ממערכות שונות, שהמשותף להם הוא גוף מאורך בעל סימטרייה דו-צדדית, הזוחל על המצע, או, במקרים יוצאים מהכלל, שוחה. מטעמי נוחות דבקנו גם אנו בשם זה, כאשר בדפים נפרדים מחוצגים בני מערכות ומחלקות שונות. מערכת התולעים השטוחות , המאגדת תולעים הם חסרי חלל-גוף משני (תכונה המאפיינת את היצורים העילאיים, בים וביבשה). גופן שטוח וראשן לא-מפותח; עיניהן, אם ישנן, הנן בליטות זעירות של תאי חוש רגישים לאור. הפה נמצא בצדו הגחוני של הגוף, לעתים באמצעו, והמעי חסר פתח אחורי. רובן קטנות ואינן מושכות תשומת לב רבה. קבוצה אחת מביניהן הם תולעים שוחות וזוחלות צבעוניות המחקות לעתים חשופיות או יצורים אחרים, מה שמנצל את אפקט ההרתעה של האחרונים. תולעי סרט ידועות בשמן הלועזי נמרטיני והן תולעים דקיקות ודמויות סרט צר, המכווצות ופושטות גופן חליפות (תנועה פריסטלטית). ראשן רחב במקצת מגופן ונושא כמה זוגות עיניים זעירות. מעל לפה חדק, היוצא מחלל נפרד - חלל החדק. אורכו מגיע, בכמה מינים, למחצית מאורך הגוף כולו. החדק הנשלף כהתהפך כפפה כשלחץ המים בחללו גובר, דוקר בחוד שבקצהו את טרפו ומשתקו בטרם יבלענו. אחד הסוגים השכיחים הוא סרטון , המצוי בקרקע חולית ובין אבנים, כשרק מקצתו חשופה. תולעים סיפוניות הם יצורים דמויי-תולעת שהתמחו בחדירה לחללי בוץ או בקידוח מחילות באבן-גיר רכה. להם צורה גלילית מאורכת וחדק המצויד בשיניים זעירות נעוצות בעור, המסייעות להן בחפירה. תולעי בטנה אף הם דמויי-תולעים, שצורתם מאורכת או גלילית כצורת הבוטן ולה ספק-זנב ספק-חדק מאורך, אשר בכמה מהמינים מתפצל לשתיים. הנציג המפורסם ביותר בקבוצה זו הוא בונליה, שהיא בעלת חדק משוטח המקופל כמרזב, הנסגר לצינור בחיבורו לגוף, המשמש לאיסוף המזון. תולעי החץ הם יצורים טיפוסיים של הפלנקטון ששמם העממי - "חִיצי צלופן” בשל צורתם המאורכת ושקיפותם. הם רוחפים במים, או שוחים באמצעות סנפירים שקופים, המזכירים במקצת צורת דג. הפה, נושא זיפים הכפופים כשיניים לתפיסת המזון העילאית והמוכרת יותר בקבוצות התולעים הן התולעים הפרוקות, המיוצגות בים על ידי מחלקת הרב-זיפיות המונה, במפרץ אילת בלבד, כמה מאות מינים, המתחלקים לשתי קבוצות: ניידות ונייחות. כשמן כן הן - הניידות נעות וזוחלות על המצע - ולעתים שוחות, וטורפות או ניזונות משרידים אורגניים,בעוד הנייחות חפורות בקרקע או בתוך נרתיקים העשויים ריר, גיר מוצק או חול מודבק. הן לרוב מסננות את המים המגיעים אליהן ומהן מפיקות את המזון. בכל אחת מהן עשרות משפחות המציגות מגוון מורפולוגי ניכר ומייצגות טווח הסתגלויות אקולוגיות נרחב. רובן קטנות ואינן ניכרות ביותר בנוף. לעומתן, לכמה מינים הופעה מפוארת, או לחילופין, השפעה ארסית על יצורים אחרים.

מחקר התולעים במפרץ אילת איננו מושלם. מינים חדשים מתגלים חדשות לבקרים, וההבדלים ביניהם לא תמיד בולטים לעין הלא-מקצועית. אי לכך אנו מביאים כאן מדגם לא-מייצג של מינים שקל לזהותם או/ו מינים שדווחו מהמפרץ, ולחובב יש בהם עניין בשל צורתן או תכונותיהם. הרבה מהמינים שראינו וצילמנו לא הצלחנו לזהות. נסתפק בתמונות המתעדות נוכחותם, ונשאיר את ההחלטה על זהותם לעתיד. יש לראות במדריך זה מורה דרך להכרת העושר והמגוון של התולעים השונות ולנסות להתעלם מאי-דיוקים המעידים יותר מהכל שמי שאיננו רוצה לטעות יתכבד ולא יעשה דבר

אני רוצה להאמין שמחקרי זה יסייע לצוללים ולתלמידים אחרים ללמוד להכיר את המינים הנפוצים. אינני יכול שלא להזכיר ולהודות למי שסייעו בעדי: עמיתי וצוללים לא-מעטים שתרמו צילומים ומידע שראו ותיעדו . רוב התמונות צולמו בצפון מפרץ אילת ורק מיעוטן מחוץ לתחום זה

יעקב דפני
תודה לצלמים חובבי הים, שתרמו מצילומיהם
Special thanks to the photographers, permitting me to use their photos.
A. Ayal א. אייל
D. Barchana ד. ברחנא
I. Ben-Tov א. בן-טוב

R. Cohen ר. כהן
Z. Dubinsky צ. דובינסקי
N. Hochman נ. הוכמן
N. Har'el נ. הראל
D. Weinberg ד. וינברג
D. Zakai ד. זכאי
O. Lederman א. לדרמן
M. Levin מ. לוין
Z. Livnat צ. ליבנת
I. Mualem א. מועלם
E. Midan א. מידן
S. Sliman ש. סלימן
T. Flanzman ט. פלנצמן
A. Colorni א. קולורני
H. Rosenstein ה. רוזנשטיין
V. Chenat ו. שאנט
S. Shabtai ש. שבתאי
R. Stern ר. שטרן
S. Yigal ש. יגאל
S. Shpigel ש. שפיגל
S. Shafir ש. שפיר

Special thanks are due to
תודה לכותבים, שהירשו לי שימוש בצילומים מתוך הפרסומים דלהלן

Massimo Boyer
B. Fenner ב. פנר
G. Paulay ג. פאולאי
D. Wrobel * ד. ורובל

Who kindly allowed us to use pictures published in their publications or websites


To the reader לקורא
Identification is far from perfect for many species. Readers who find misidentifications or other mistakes are welcome to write me, and their are welcome to write me, and their comments will be taken care of.

ההגדרות אינן מושלמות. זיהוים של מינים רבים הנו דו-משמעי. קוראים שימצאו שגיאות הגדרה, או יזהו במפרץ אילת מינים שלא נכללו כאן מוזמנים לשלוח תמונה או להשאילה לשם תיעוד. נעשה מאמץ לזהות את כל הצלמים ולהודות להם בכיתובים. קוראים שימצאו תמונות שלא זוהו, או שגיאה בזיהויין, מתבקשים להודיע בכתובת
jdafni@gmail.com

השמות העבריים הנם בחלקם שמות ידועים, אשר פורסמו בספרים או פרסומים מוקדמים, ובחלקם הצעות שתובאנה לאישור במדור לשמות צמחים ובעלי חיים באקדמיה העברית לשמות. קוראים מוזמנים לתרום הצעות לשמות קליטים ומאפיינים