אלמוגי מפרץ אילת ** Corals of the Gulf of Eilat (Aqaba) 

Rapid Identification  זיהוי מהיר


   אם ראיתם אלמוג שאתם מבקשים לזהות, חפשו את התמונה הכי דומה למה שראיתם, ואם אינכם מסתפקים בשם המופיע מתחת, לחצו עליה ותגיעו לדף בו מיוצגים מינים הדומים לו
If you wish to identify a coral look at these pictures, and click on the most likely,  click on it and go to a page in where these species are shown

 A. Rapid Identification of Stony corals            ***        א. זיהוי מהיר לסוגי אלמוגי האבן
  
    
Fungia פיטרה Cantharellus  פיטרה צמודה
Acropora שיטית Acropora שיטיתן  Montipora - גבשושן
Astreopora פטמית Caryophyllid פיטרת-מעמקים Leptoseris דקון
Pachyseris מגשון
Turbinaria טורבנית
Tubastrea גלילן
Tubastrea גלילן

Solenosmillia עלוון
Plerogyra  סכינית
DIpsastraea  אלמוגן
Favites אלמוגנית  Coelastraea  אלמוג-חוף גס
Paramontastrea   אלמוג-גוני פרס


Merulina  שחרור
Leptastrea דקיקן Cyphastrea כוכבן
Platygyra מוחן
Platygyra מוחן Leptoria מוח-אטום
Erythrastrea ים-סופית Plesiastrea גבענית
Echinopora  חרולי
Echinopora  חרולי Gyrosmilia גירוסמיליה
Hydnophora  ריכסן פוליפים


Hydnophora   ריכסן דופרצופי   
Acanthastrea  קוצן
Blastomussa  תפרחת
Lobophyllia  אבוקן
Cynarina  צינרית
Symphyllia  סימפיליה

Alveopora זרוענית 
Echinophyllia   קוצנית
Mycedium  אוזן-פיל
Oxypora  חדודית
Pocillopora שיחית
stylophora  שיחן

Rhizotrochus גלגל-שורש
Porites חרירן
Goniopora   זרוען
Coscinaraea  קוסינרית
Psammocora לב-חולית
Trachyphyllia  חולן

B. Gallery of Soft corals Genera ***  ב. גלריית אלמוגים רכים ושונים מאלה - זיהוי מהיר

Zoanthidae פרחנית
Briareum  שלוחן
Rhytisma מרבדן
Litophyton  נפתיה
Sarcophyton בצקנית Xenia קסניה
   Subergorgidae    מניפתניים           
  Tubipora עוגב             Tubipora עוגבן Carijoa  אלה רכה
Scleronephthya צנירית
Dendronephthya ססגוניתNephthydae נפתיים
  Acabaria    אופירית
Siphonogorgia  סעיפית
Ellisella  פרגול
Juncella סמרית
Anthogorgia דק-גורגוניתAstrogorgia גורגוניה Rumphella גורגונית Bebryce sulfurea
Virgularia  נוצת-ים עבה
Vertillidae נוצת-ים דקת גבעול 

Scytaliopsis  נוצת-ים דקיקה

C. "Corals" which are Non-corals ***  ג. "אלמוגים" שאינם אלמוגים
אצה גירנית
סלילית אילת - תולעת צינורית
צורבן מסועף
צורבן משוטח משתרע
צורבן משוטח לוחות
בוגולה - חי-טחבים

מנוע חיפוש של גוגל לאתר "מדריכי הים של ד"ר דפני"  גם לקבוצות האחרות -סרטנים,תולעים, דגים וקווצי עור. הקישו את השם בעברית או השם המדעי או כל שם שאולי תחליטו לחפש  General - Rapid identification of corals

Coral identification is not a trivial matter . Unlike fish or molluscs , the living coral lacks a uniform shape, shown always. Identification is mainly based on the shape of the polyp, that basically is minute or larger sea-anemone. Most of the corals breed asexually - and their offspring huddle together, remaining connected together, to a coral colony .Colony shape various among species and even the same species shows different colony shape under different conditions. Moreover at night coral polyps are usually very different from their daylight appearance .
  
Since most species - especially those called Stony corals - are forming a limestone skeleton, which is as variable as the living animal within. So, to identify them more has to be leaned about them.  : Firstly the living polyp is embedded in the skelton or protruding and has a special name corallite . Two reproductive patterns are known in corals - sexual and asexual. The sexual code determines both the structure of the polyp and the corallite, and the the structure of the colony - some are branched , others out like a fan, and many others are ball shaped. Most stony corals colors are  greenish yellow which is the color of the algae, minute plants that live inside the coral tissue and sharing a mutuablly beneficial symbiosis - and lend their color to the coral. During daylight the algae photosynthesize using sunlight and produce sugar (food) and turn carbon dioxide into oxygen (to breath) which the coral uses in its life. Few corals have also color pigments of different colors. These are mostly found in caves .
 
Non stony corals - soft corals, grogonians, and other corals are radically different, and are of  different forms, like whip or lash, fan shaped
, shape of a mushroom etc.  Many of these features related to their genetic structure , and as you'll be able to read here, the potential for hybridization between closely related species is high, and special shapes and features are common.
  To help you in identification, the pictures shown above represent the main shapes and colorations of Aqaba - Eilat Gulf corals. Using these pictures you can navigate to the many coral species in our site, by clicking on the small pictures-links.
  Another approach to the different coral forms identification in included in pages 1-11  forwards. They show alternative approaches
Good luck

 

כללי - מיון וזיהוי מהיר של אלמוגים
הגדרת מיני האלמוגים אינה עניין של מה בכך. שלא כדגים או רכיכות, אין לאלמוג החי לרוב צורה אחידה שכל הפרטים מראים כל העת. הזיהוי מתבסס בעיקר על צורת הפוליפ, שהוא פרט האלמוג שצורתו כשושנת ים זעירה או גדולה יותר. רוב האלמוגים מתרבים בדרך אל-מינית, והצאצאים שלהם מצוטטפים יחד, כשהם מחוברים זה לזה. זוהי צורת המושבה. גם צורת המושבה שונה ממין למין וגם באותו מין. יתר על כן בלילה פוליפי האלמוגים נראים שונים בתכלית מצורתם היומית
.מאחר ורוב המינים - בעיקר אלה הקרויים אלמוגי אבן - הם בוני שלד של המושבה, אז צורת השלד מהווה אף היא משתנה שיש ללמוד לזהותו: ראשית, הגביע, שהוא שקע בשלד - או בליטה - שבתוכה ועליה נמצא הפוליפ החי הוא אופייני לכל סוג וגם כאן יש מגוון צורות לא רגיל. צורת הרבייה האל-מינית היא שקובעת הן את המבנה של הפוליפ וגביעו, או את מבנה המושבה, כשיח מסתעף, כמניפה פרושה, או כגוש כדורי. לרוב אלמוגי האבן גוון צהוב ירקרק שהוא צבען של האצות שחיות ברקמות האלמוג ומקיימות עימו שיתוף חיים - סימביוזה המועילה לשני הצדדים - הן לאלמוג והן לאצה שהיא צמח ימי, אך אלמוגים אחדים נצבעים על ידי צבענים בשלל צבעים. אלה מצויים בעיקר במערות.
 האלמוגים שאינם בוני שלד, הם שונים בתכלית, וגם בהם אפשר למצוא צורות שונות, צורת שוט-פרגול, צורת מניפה, צורת פטריה או צורת שיח דמוי צמח. בקיצור, כל הצורות ביחד מהוות מגוון רחב של צורות, צבעים ומופעים. חלק ניכר מתכונות אלה קשור במבנה הגנטי שלהם, וכמו שתמצאו בסקירה אחרת כאן, הפוטנציאל להכלאות בין מינים קרובים הוא גבוה. גם  צבע איננו תמיד מאפיין שניתן לסמוך עליו. עם בוא הערב ורדת היום עוברים רוב אלמוגי האבן שינוי מהותי, הרקמה הרכה של האלמוג תופחת וזרועות הצייד נפרשות לצוד מזון מהפלנקטון. אם הגוף החי והרקמה הפרושה של האלמוג אינם נותנים סימנים מובהקים לזיהוי, השלדים - לפחות במיני אלמויג האבן - יש להם תכונות משלהם. מבנה הקורליט - גביע הגיר שבו יושב הפוליפ החי הוא אופייני ליחידות מיוניות קרובות משפחה. מושבות מיני החרולן - שתמצאו במדריך זה, חלקם הם פרושים כמניפות משוטחות וחלקם אף שרועות על המצע. מינים אחרים של אותו סוג יוצרים צורת שיח, אך הגביע הוא דומה בכולם. בשנים האחרונות נעשתה רביזיה - מחקר מעציק שמטרתו לדייק יותר בהגדרות
כמו כן הועלה לאוויר אתר בינלאומי שמרכז את כל הידוע ומעדכן לעתים  קרובות את הידע הבינלאומי של יצורי- ים בני ימינו . שמו המלא הוא  
World Register of Marine Species = WoRMS
  גלריית התצלומים של הסוגים השונים המובאת בעמוד הנוכחי מאפשרת לזהות מינים או סוגים שונים לפי הצורה החיצונית. לחיצה על כל תצלום כאן תביאכם אל הדף שבו פירוט של המינים שבסוג המדובר, על פי החלוקה למשפחות וסוגים. גישה נוספת למיון וזיהוי מהיר היא השימוש בדפים 11-1 שבהם ניתן ללמוד על ההבדלים בין סוגי הקבוצות השונות של אלמוגים - גם שם לחיצה על התמונה תביאתכם לדף שבו פירוט המינים הנכללים בכל משפחה או סוג
הצלחה בהגדרה .