‏‏Super-order Peracarida על-סידרת סרטנוניים
Order Tanaidacea סידרת

תכונות הסידרה: סרטנים השומים לאמפיפודה, אך ניכרים בכיפה קאראפקס המכסה את הפרקים הראשונים של הראש-חזה וצבתות בזוג גפי ההליכה של החזה.

סרטנים החיים בדרך כלל בחול או בשחייה.

בטבע - מבט כללי

כיפנית ל(לא יודע את מקור השם) ב 
Apseudes ; Leptochelia ;
הם סוגים המייצגים את הקבוצה בים סוף.
 
Species Mentioned by Vine, 1966 from Red Sea