מיון סרטנים על פי משפחות
Trapeziidae טרפציות

סרטנים קצרי בטן החיים בין ענפי אלמוגי שיח, בזוגות, ויוצרים סימביוזה עימם
Brachyuran symbiotic crabs living between the branches of bushy corals

טרפזיה מנוקדת
Punctated coral crab

Trapezia tigrina
Eydoux & Souleyet, 1842

חי על אלמוג והשיחנית
Lives in Pocillophora.

טרפזיה מצויה
Red coral crab

Trapezia cymodoce (Herbst, 1799)
חי על אלמוג השיחן
Lives in Stylophora.

טטרליה שחורת ראש
Black-fronted coral crab

Tetraloides nigrifrons (Dana, 1852)

חי על אלמוג השיטית
Lives in Acropora spp.

לא ידוע
Unknown coral crab

Unknown

חי על אלמוג סיכנית
Lives in corals

לא ידוע
Unknown coral crab

Tetralia spp.

חי על אלמוג
Lives in corals

לא ידוע
Unknown coral crab

Unknown

חי על אלמוג
Lives in corals