מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Family Lobophyllidae משפחת אבוקניים 
 Acanthastrea & 
Micromussa  הסוגים קוצן
Click to enlarge בכל התמונות לחץ להגדלה
מיני הסוג הזה דומים מאד זה לזה, וההבחנה היא בעיקר למומחים
מקודם  Family Mussidae

Key to expected Red Sea Acanthastrea (After Veron, 2000)*
Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459


A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
מבט כללי General view
חי Alive
שלד  Skeleton
Previously reported *
 קוצן לורד האו
Micromussa lordhowensis
(Veron & Pichon ,1982)

תפוצה: אוקינוס שקט, ים סוף
Accepted by WoRMS
Photo: JEN Veron (GBR)
Bkgr: J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
both
Photo: AIMS * Confirmed for Aqaba


  קוצן מחודד
Acanthastrea echinata
(Dana, 1846)
< 15 mm
Tentative ID  הגדרה לא בטוחה
תפוצה: אוקינוס הודי, ים סוף

Accepted by WoRMS

Photo:J. Dafni (Eilat)

Photo: JEN Veron (WAustralia)
JEN Veron (Tanzania) 
Photo: AIMS (SouthRS)
* Confirmed for Eilat, Aqaba
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000

For species recorded from North Red Sea and/or reported
from Eilat and/or Aqaba whose identity is uncertain
Click Here