מיון אלמוגי אבן על פי משפחות 
Family Merulinidae משפחת אלמוגניים

Genus
Diploastrea
  הסוג דוכוכבן
 
Faviidae -לפנים נקראה משפחת

לדוכוכבן גביעים בולטים, סימטריים. גם אלה, התרבותם האל-מינית היא
חוץ-זרועית. המושבות גושיות, כדוריות. מין אחד, הנחשב על ידי כמה מומחים לאלמוגן

Diploastrea 
is the only species in this small genus. Corallites are large.
Colonies massive and dome-shaped. Rare.

                                

Species recorded from North Red Sea and Eilat Gulf  whose identity is certain
General view - מבט כללי
 Alive  חי שלד Skeleton
previous records
דוכוכבן שמשי
Diploastrea heliopora
(Lamarck, 1816)
נמצא בחוף סיני,
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo: G. Allen (Indonesia)
Photo: M. Shpigel (Sinai)
Photo: JEN Veron (GBR)
*/** confirmed for Red Sea
**Sheppard & Sheppard, 1991 Corals communities of Arabia / * Veron,