אלמוגי שמונה על פי סדרות
Octocorallian Orders
Order Alcyonacea סידרת ריפיונאים
Family Acanthogorgiidae משפחת חדגורגוניים

משפחת גורגונאים משוטחים שענפיהם דקים. צבעוניים

הערה: קבוצת הגורגונאים זכתה למיון לאחרונה, על ידי
M. Grasshoff (2000) Gorgonians of the Sinai coast. CFS 224.
הסיווג דלדהלן מבוסס על סימני מיון ואיורים בעבודה זו
 

General view מבט כללי
פרטים detail
Previous reports


חד-גורגונית עקבה
Acanthogorgia ildibaha
Grasshoff, 1999

תואר מעקבה ב- 1999

מסתעף. פוליפים תכולים נדיר במים רדודים
Other possible species:
A. breviflora Whitelegge, 1897
נמצאו וצולמו באילת
distribution: Eilat, Sinai


Photo: A. Diamant (Eilat Both)
Photo : Reinicke (Aqaba)
     Det: J. Dafni 2017חד-גורגונית קצרת פרחים

Acanthogorgia breviflora

 Whitelegge, 1897
נמצאו וצולמו בנמל אילת
distribution: Eilat, Sinai
Photo : Reinicke (Eilat)
Det: Grasshoff (2000)


חד-גורגונית קוצנית
Acanthogorgia spinosa
Hilles, 1899

מסתעף. קוצני בצבעים שונים. בעומק המים

Other species:

Photo: H. Schuhmacher (Eilat)
Photo: Grasshoff 2000  -מבנה השלד בשני המינים
Det: Grasshoff (2000)


דק-גורגונית כחלחלה
Anthogorgia caerulea
Grasshoff, 2000

מסתעף. בצבעים שונים. בעומק המים
נמצא ותואר לראשונה בnrxv סיני
distribution: Sinai
Photo: H. Schuhmacher (Sinai)
   Grasshoff 2000  שלד ודגימת תיאור -הולוטייפ   Grasshoff 2000
M. Grasshoff (2000) Gorgonians of the Sinai coast. CFS 224 Frankfurt, Germany