אלמוגי שמונה על פי סדרות 
Octocorallian Orders

Order Alcyonacea סידרת ריפיונאים
Family Ellisellidae משפחת פרגוליים
 

משפחת גורגונאים דמויי פרגול - שוט
חיות זו משפחה יוצרות ענפים לא-מסועפים או שיש צמיחה בצורת מניפה קוצנית,
ממנה יוצאים ענפים מבסיס ליד המושבה. השלד שלה גמיש, דמוי קרן צירי
כולל שכבה מרכזית (מדולה) פנימית וחיצונית כשל הגורגונאים האחרים,
גירנית.המדולה מכוסה ברקמה מושבתית -   צננכימה שממנה יוצאיים הפוליפים.
 הפוליפים קטנים ורבים.בצננכימה.  עצמיות (סקלריטים) קטנות, רק 0.1 מ"מ אורך,
צבע הענפים אדום או כתום (מתורגם מויקיפדיה
This family animals form unbranched shoots or have a fan-shaped or thorny growth,
in which
the few branches near the colony are based. Its flexible, horn-like axial skeleton
consists of an inner and an outer Medula from Gorgon-like bark cortex, which is heavily
calcified. The medulla is the Coenenchyme covered, from which the eight-rayed polyps
grow. The polyps are small and numerous. In Coenenchyme sit small, only 0.1 mm long,
dumbbell-shaped sclerites  Ellisellidae genera usually have a red or orange color (Wikipedia)


הערה: קבוצת הגורגונאים זכתה למיון לאחרונה, על ידי 
M. Grasshoff (2000) Gorgonians of the Sinai coast. CFS 224.
הסיווג דלדהלן מבוסס על סימני מיון ואיורים בעבודה זו
בכמה מינים הזיהוי איננו מוחלט


General view  מבט כללי
פרטים, detail
Previous reportsפרגול
Ellisella dollfusi
(Stiasny, 1938)
Sea whip
מסתעף. בצבעים שונים. בעומק המים
 Distribution: Eilat and Sinai

Accepted by WoRMS
Other species:
Ellisella marisrubri (Stiasny, 1940)
    Ellisella erythraea (Kukenthal,  1913)ׁ
Dredges 55-80 m at Eilat (Lewinsohn, 1966)
Photo: H. Rosenstein (Sinai)Mehrle (Sinai) Photo: J. Dafni (CW, Eilat) Mehrle (Sinai)
Det: Grasshoff (2000), WoRMSסמרית

Junceella
juncea
(Pallas, 1766)
Sea whip

איננו מסתעף. בצבעים שונים. בעומק המים

מין יחיד בים סוף, רק בים סוף גופו
Distribution: Sinai, Red Sea proper
Accepted by WoRMS
Photo: K. Fabricius (GBR)
Photo: H. Schuhmacher (Red Sea)
Det: Grasshoff (2000)


 בתמונה זו הזיהוי איננו ודאי

רשתית קלונצינגר
Verrucella klunzingeri
Grassoff, 2000
הזיהוי של גרסהוף ודאי
השני לא בטוח
Questionable
מסתעף. צבעו חום-אדום. בעומק המים
Distribution: Eilat and Sinai
Accepted by WoRMS
Photo: M. Grasshoff (Eilat, Sinai)
Photo:M. Shpigel (Eilat)
Det: Grasshoff (2000)
M. Grasshoff (2000) Gorgonians of the Sinai coast. CFS 224 Frankfurt, Germany