אלמוגי שמונה על פי סדרות
Octocorallian Orders
Order Alcyonacea סידרת ריפיונאים
Family Alcyoniidae משפחת ריפיוניים
 
משפחה של אלמוגים רכים או דמויי-עור בצורבים.מושבת ריפיוניים היא נוקשה, קשה ולא גמישה. היא מורכבת מפוליפים זעירים החורגים  מרקמת עור משותפת לכל המושבה. פוליפים אלה הם  משני סוגים, אוטוזואידים  שלהם גבעול או גזע ארוך ושמונה זרועות ציד זעירותם, שיוצאים מרקמת העור המשותפת ואילו סיפונוזואידים הנשארים  מתחת לפני השטח, ואחראיים על שאיבת מים המייצבת את קשיחות המושבה. הם מופיעים כחללים או תלוליות זעירים המסתתרים בין האוטוזואידים הגבוהים יותר. בסוגים השונים יש פרופורציות ששונות של סוגי פוליפים אלו. האוטוזואידים צצים החוצה  רק כאשר המושבה היא שקועה באופן מלא במים. פוליפי אלמוגי אלה מכילים אצות שתופניות המקיימות פוטוסינתזה ומייצרות סוכרים מאור השמש ופחמן דו-חמצני. מעת לעת, שכבת פני השטח של רקמת העור מתנשלת, כנראה מנגנון לטיהור המושבה מצמיחת אצות חיצונית בתוך הרקמה המשותפת יש מחטי השלד -סקלריטים מסוגים שונים (ע"פ ויקיפדיה)

בשל הקושי במיון המינים השונים מובא להלן רק נציג אחד או שניים לכל סוג (הערה להלן)

Alcyoniidae is a family of leathery or soft corals in the phylum Cnidaria. A colony of leathery coral is stiff, hard and inflexible. It is composed of tiny polyps projecting from a shared leathery tissue. Members of the family may have two kinds of polyps; the autozooids have long trunks and eight tiny branched tentacles and project from the shared leathery tissue while the siphonozooids remain below the surface and pump water for the colony. They appear as tiny hollows or mounds among the taller autozooids. Different genera have different proportions of these two kinds of polyps. The autozooids only emerge when the colony is fully submerged. .Leathery coral polyps include zooxanthallae. The algae photosynthesize and produce sugars from sunlight. Periodically, the surface layer of the leathery tissue is shed. This seems to be a mechanism for ridding the colony of unwanted algal growth. (Source: Wikipedia)  Sclerites include tuberculate, pricky spindles, clubs 6-8 radiates, oval and dumbbells (Source: Fabricius)

Identification (Mainly the genus, unless det. by specialist/s  הגדרה (בעיקר הסוג, אלא אם כן נקבע על ידי מומחה


ריפיון ורזוולדטי
Alcyonium
verseveldti
Benayahu, 1982
מין בעל פוליפים זעירים - 1-2 ס"מ
חי בעומק
אילת 
Benayahu, Y. 1982. Zool. Med. Leiden 56: 197–201
Accepted By WoRMS
Photo: S. Ayalon (Eilat)
Photo: S. Ayalon (Eilat)  Photo: Annas-meerwasserwelt 
Det: Y. Benayahu הגדרה ע"י
Cladiella_cf_JD.jpg Cladiella_cf_JD_elongated.jpg
קלדיאלה
Cladiella
בעלת הופעה אונתית. אונות קצרות
סוג אחד של פוליפים. המחטים קצרים. חלקה למגע
Genus Accepted by WoRMS
Photo: K. Fabricius (GBR)
Photo: J. Dafni
Photo: J. Dafni
Det: K. Fabricius (GBR) * הוגדר ע"י


גלדית
Sinularia
דומה לקודם. אונות יותר מאורכות. מחטי
שלד ארוכים בגבעולים. מחוספס למגע
סוג אחד של פוליפים
Genus Accepted by WoRMS
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (NR Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Det: K. Fabricius (GBR) * הוגדר ע"י מרבדן
Rhytisma fulvum
(Forsskel. 1775)

מושבה שרועה, קרומית. סוג פוליפים
קטנים יחסית
Parerythropodium
ידוע גם בשמו הקודם

Genus Accepted by WoRMS

Photo: M. Levin (Eilat)
J. Dafni (Eilat)
Photo: A. Shafir (Eilat)
Photo: J. Dafni (CW Eilat)
Det: K. Fabricius (GBR) * הוגדר ע"י
Sarcophyton_JD.jpg
בצקנית
Sarcophyton

צורת המושבה כפטריה ענקית, ששוליה מסולסלים
מימין - שני סוגי פוליפים: בולטים (אוטוזואידים) ונסתרים שהם זעירים וחסרי פיות
Genus Accepted by WoRMS
Photo: A. Colorni
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: K. Fabricius (GBR)
Det: K. Fabricius (GBR) * הוגדר ע"י
אוניתית
Lobophytum
דומה לקלאדיאלה, אך בעל שני סוגי
פוליפים: בולטים (אוטוזואידים) ונסתרים

Genus Accepted by WoRMS
Photo: M. Levin
Photo: K. Fabricius (GBR)
Photo: Z. Dubinsky (Eilat)
Det: K. Fabricius (GBR) * הוגדר ע"י
                              *Fabricius K. & P. Alderslade (2001) Soft Corals and Sea Fans AIMS , Australia