אלמוגי שמונה על פי סדרות
Octocorallian Orders
Order Alcyonacea סידרת ריפיונאים
Family Clavulariidae משפחת אלתיים

זוהי המשפחה הנפוצה ביותר של אלמוגים רכים דמויי
פטריה אונתיים או שרועים. מובא להלן נציג אחד לכל סוג


General View  מראה כללי
פרטים  Detail
Previously Reportedאַלָה רכּה
Apparently 
Carijoa riisei
(Duchassaing & Michelotti, 1860)
 פוליפים בהירים היושבים על גבעולים קצרים, המתחברים ביניהם
בגבעול זוחל - סטולון. מושבות קטנות הגדלות על מזחים ומצופים. זוהתה
במזח צף של "ריף הדולפינים" באילת. אלמוג פולש .
Small colonies of white polyps, growing on small stems.
Identified on a floating jetty of Eilat's "Dolphin Reef"
Known as an invasive species in many countries.
מופץ בעולם הטרופי באמצעות ספינות - לחץ כאן

Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: Internet (Guam)
Det: J. Dafni  (pending)שלוחן חמרי
Briareum hamrum (Gohar, 1948)
אלמוג זה תואר קודם כשייך למשפחה זו
אך לאחרונה הועבר למשפחה אחרת
This coral was formerly known as Clavularia hamra.
Recently attributed to family Briareidae - go there

Photo: M. Levin (Eilat) Photo: J. Dafni (Eilat)
Det: Benayahu 1983

Benayahu,Y. 1983 in A. Alon: Plants & animals of Israel Encyclopedia Vol. 4 Aquatic Life. Ministry of Defense, Soc.Protection Nature