מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families
Family Acroporidae Blainville, 1830 משפחת שיטיים

Genus Astreopora  הסוג ספלולית

שם עברי ישן - פטמית
דף ירוק - זיהוי מובטח, באדום - שמות עבריים חדשים

הפטמית נמנית על משפחת השיטיים הגדולה.  גביעי הפוליפים - הקורליטים בולטים כפטמות (פפילה) הנבדלים בסידור ובתפסיל.
צורת המושבה שרועה או מותאמת לרוב לתנאי המצע  - שרועה, גושית או עמודית.
במפרץ אילת זוהו 3  מינים שזוהו בבטחון.
הטקסונומיה של הקבוצה נעשתה על פי הספר ואתר אינטרנט "אלמוגי האבן של כל העולם" שבהפעלתו וסמכותו של פרופ' צ'רלי ורון.
המפתח המצורף , מספר זה הועתק ועובד למינים הידועים מצפון ים סוף. 

הערה: דפים ירוקים מציינים מינים שהגדרתם הייתה בשיטת ורון . הסוגים ששמם שונה בהחלטת הועדה מצויינים באדום


A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
מבט כללי חי שלד Previously reportedספלולית מצויה 
Astreopora myriophthalma
(Lamarck, 1816)
סימן בולט - גביעים בגודל אחיד
אוקינוס הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: V. Chenat (Eilat)
Photo:AIMS
V. Chenat (TAU collection)
*CONFIRMED FROM Eilat, Aqabaספלולית עדינה
Astreopora gracilis
Barnard, 1897
סימן בולט - גביעים שוני גודל ונוטים לצדדים
אוקינוס הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo: JEN. Veron (Japan)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: AIMS
J. Dafni (Eilat sample)
*CONFIRMED FROM  Aqaba


ספלולית נדירה
 
Astreopora suggesta
Wells, 1954
פוליפ בגוון ירוק-צהוב על גבעית
אוקינוס הודי-פציפי ים-סוף
Accepted by WoRMS
Photo:: JEN Veron (Sinai)
J. Dafni (Eilat)
Photo:: J. Dafni (CW Eilat) Photo: AIMS (Red Sea)
**CONFIRMED FROM Sinai


ספלולית פרושת זרועות, בלילה
Astreopora sp. at night
צולם באילת
Photo: M. Levin (Eilat)

*Furman & Al-Moghrabi, 2003 and /or  ** Veron 2000