מיון אלמוגים על פי משפחות וסוגים
Hexacorallian families

Family Acroporidae Verrill, 1902 משפחת שיטיים

Genus Montipora הסוג גבשושן


דף ירוק - זיהוי מדווח. באדום - שמות חדשים

הגבשושן הוא סוג אלמוגים חמקמק. נמנה על משפחת השיטיים הגדולה.  הפוליפים לרוב שקועים בין בליטות בצורות שונות. אין סימנים מובהקים דיים להבדיל בין מינים דומים,
וצורת המושבה מותאמת לרוב לתנאי המצע - שרועה, גושית או עמודית.
במפרץ אילת לפחות 15 מינים  נקראת על שם סוג זה, שלו במפרץ אילת לפחות 15 מינים, מהם רק 5
זוהו בבטחון.
הטקסונומיה של הקבוצה נעשתה על פי הספר ואתר אינטרנט  "אלמוגי האבן של כל העולם" שבהפעלתו וסמכותו של פרופ' צ'רלי ורון. המפתח המצורף ,
מספר זה הועתק ועובד למינים הידועים מצפון ים סוף. את המושגים והמונחים הדרושים להגדרה תמצאו תחת הכפתור "תוכן" בראש של עמוד
הערה: דפים ירוקים מציינים מינים שהגדרתם קררובה לוודאית, בשיטת ורון . הסוגים ששמם שונה בהחלטת הועדה מצויינים באדום :


A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
מבט כללי General view
חי  alive   Skeleton  שלד Previously Reported*גבשושן גרגרי
Montipora informis Barnard, 1897
מין אוקייני. נמצא גם בים סוף
Older name : שם קודם
M. granulata
Accepted by WoRMS

Photo: J. Dafni (Eilat)
Bkgr: Y. Horoszowski
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: JEN Veron (GBR)

*CONFIRMED FROM: Red Seaגבשושן היבלות
Montipora tuberculosa
(Lamarck, 1816)
מין אוקייני. נמצא גם בים סוף

Accepted by WoRMS

Photo: J. Dafni (Eilat)
JEN Veron (Red Sea)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: JEN Veron (Madagascar)
bkgr V. Chenat (HUJI Collection)
*CONFIRMED FROM: Eilat ,Aqaba גבשושן העמודונים
Montipora stilosa
(Ehrenberg, 1834)

(=M. stilosa var. eilatensis)

Accepted by WoRMS

Photo: I. BenTov (Eilat)
Photo: JEN Veron (Red Sea)
Photo:G. Kelly (AIMS)
V. Chenat (HUJI collection)
*CONFIRMED FROM: Aqaba, Red Sea
Motipora_verrucosa_JD.jpg


גבשושן זיזי
Montipora verrucosa (Lamarck, 1816)
מין אוקייני. נמצא גם בים סוף

Accepted by WoRMS

Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: S. Einbinder (Eilat)
JEN Veron (Vanatu)
Photo:G. Kelly (AIMS)
J. Dafni (Eilat)
*CONFIRMED FROM: Eilat ,Aqaba גבשושן מסועף
Montipora meandrina
(Ehrenberg, 1834)
Older name : שם קודם
M. danae
אנדמי לים סוף
Accepted by WoRMS

Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (NR Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
JEN Veron (Red Sea)
Photo: JEN Veron (Red Sea)
*CONFIRMED FROM: Eilat, Aqaba
* based on Furman & Al-Moghrabi 2003 and / or  ** Veron 2000