מיון אלמוגים על פי משפחות וסוגים
Hexacorallian families

Family Acroporidae Verrill, 1902 משפחת שיטיים
Genus Montipora הסוג גבשושן

הגבשושן הוא סוג אלמוגים חמקמק. נמנה על משפחת השיטיים הגדולה.  הפוליפים לרוב שקועים בין בליטות בצורות שונות. אין סימנים מובהקים דיים להבדיל בין מינים דומים,
וצורת המושבה מותאמת לרוב לתנאי המצע - שרועה, גושית או עמודית.
במפרץ אילת לפחות 15 מינים  נקראת על שם סוג זה, שלו במפרץ אילת לפחות 15 מינים, מהם רק 5
זוהו בבטחון.
הטקסונומיה של הקבוצה נעשתה על פי הספר ואתר אינטרנט  "אלמוגי האבן של כל העולם" שבהפעלתו וסמכותו של פרופ' צ'רלי ורון. המפתח המצורף ,
מספר זה הועתק ועובד למינים הידועים מצפון ים סוף. את המושגים והמונחים הדרושים להגדרה תמצאו תחת הכפתור "תוכן" בראש של עמוד
. .

Montipora is an elusive genus of corals, member of Aroporidae family. Polyps are usually sunk, forming bumps and tubercles of different shapes.
  Morphological signs are sometimes not enough  to differentiate between similar species, and the form is mostly adapted to the substrate
conditions
- encrusting, planate or bushy. At least 15 species were reported for  Gulf of Eilat/Aqaba,  of which only five were identified with confidence.
Taxonomy of the group was based on the book and website "stony corals of the world" operation and authority of Professor Charlie Veron.
Key
attached, this number was copied and works species known from North Sea. The terms and concepts necessary for setting button found
under
"Content" at the top of the page

Key to expected Red Sea Montipora species (after Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
מבט כללי General view
חי  alive   Skeleton  שלד Previously Reported*גבשושן גרגרי
Montipora informis Barnard, 1897
מין אוקייני. נמצא גם בים סוף
Older name : שם קודם
M. granulata
Accepted by WoRMS

Photo: J. Dafni (Eilat)
Bkgr: Y. Horoszowski
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: JEN Veron (GBR)

*CONFIRMED FROM: Red Seaגבשושן היבלות
Montipora tuberculosa
(Lamarck, 1816)
מין אוקייני. נמצא גם בים סוף

Accepted by WoRMS

Photo: J. Dafni (Eilat)
JEN Veron (Red Sea)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: JEN Veron (Madagascar)
bkgr V. Chenat (HUJI Collection)
*CONFIRMED FROM: Eilat ,Aqaba גבשושן העמודונים
Montipora stilosa
(Ehrenberg, 1834)

(=M. stilosa var. eilatensis)

Accepted by WoRMS

Photo: I. BenTov (Eilat)
Photo: JEN Veron (Red Sea)
Photo:G. Kelly (AIMS)
V. Chenat (HUJI collection)
*CONFIRMED FROM: Aqaba, Red Sea
Motipora_verrucosa_JD.jpg


גבשושן זיזי
Montipora verrucosa (Lamarck, 1816)
מין אוקייני. נמצא גם בים סוף

Accepted by WoRMS

Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: S. Einbinder (Eilat)
JEN Veron (Vanatu)
Photo:G. Kelly (AIMS)
J. Dafni (Eilat)
*CONFIRMED FROM: Eilat ,Aqaba גבשושן מסועף
Montipora meandrina
(Ehrenberg, 1834)
Older name : שם קודם
M. danae
אנדמי לים סוף
Accepted by WoRMS

Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: J. Dafni (NR Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
JEN Veron (Red Sea)
Photo: JEN Veron (Red Sea)
*CONFIRMED FROM: Eilat, Aqaba
* based on Furman & Al-Moghrabi 2003 and / or  ** Veron 2000
For species recorded from North Red Sea and/or reported
 from Eilat and/or Aqaba whose identity is uncertain