מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families

Family  Agariciidae Gray, 1847 משפחת פרחיתיים 
 
Family Pavona בעיקר 
פרחית

 דף ירוק מציין זיהוי מדווח. מינים ששמותיהם השתנו מצויינים באדום

  בסוג פרחית שהוא הנפוץ בבני משפחתו נכללים אלמוגים משוטחים, דמויי עלים, אופקיים ואנכיים או מקומטים במידה רבה אך גם מינים פולימורפיים שהם מאסיבים - עמודיים, אך גם פרושים. חלקם נחבאים בצל השונית. הקורליטים קטנים, מ"מ בודדים קוטרם, נחבאים לעתים בין הקמטים. 


A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain

General view מבט כללי חי Alive
שלד Skeleton 
Previously reported*פרחית קקטוס
Pavona cactus
 (Forskal, 1775)
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS

Photo: JEN Veron (Philippines)
Photo: J. Dafni (CW Eilat, both)
Photo: AIMS
V. Chenat (HUJI  coll)
* Confirmed for  Aqabaפרחית גושית
Pavona clavus
 (Dana, 1846)

תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS

Photo: J. Veron (Tanzania)
Photo: JEN Veron  (W. Australia)
Photo: AIMS
V. Chenat (TAU coll)
* Confirmed for Eilat, Aqabaפרחית דאנא
Pavona danai
Milne Edwards & Haime, 1860
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS


Photo: JEN Veron (Ryu Kyu)
J. Dafni (Eilat)
Photo: V. Chenat (Eilat)
Photo:AIMS (Red Sea)
Bkgr: AIMS (not given)
* Confirmed for  Aqaba

פרחית זורמת
Pavona diffluens
(Lamarck, 1816)

תפוצה אוק' הודי-ים סוף

Accepted by WoRMS


Photo: JEN Veron (Red Sea) Photo: JEN Veron (Red Sea) Photo: AIMS (Red Sea) * Confirmed for  Aqabaפרחית מצליבה
Pavona decussata
(Dana, 1846)
חלקה התחתון של המושבה כהה ופרוש
ראה משמאל ברקע
תפוצה אוק' הודי-פציפי


Accepted by WoRMS


Photo: J. Dafni (Eilat) Photo:JEN Veron (GBR)
Bkgr: M. Levin (Eilat)
Photo: AIMS
(also Red Sea)

* Confirmed for Eilat, Aqabaפרחית פרושה
Pavona explanatula
(Lamarck, 1816)
מאד וראיבילית
Extremely variable
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS

Click to enlarge לחץ להגדלה

Photo: JEN Veron (Seychelles) Photo: J. Dafni (CW Eilat)
 daylight appearance (AIMS)
Photo: AIMS (Red Sea)
Photo: AIMS (Vanatu)
* Confirmed for Eilat, Aqaba


פרחית מלדיבית
Pavona maldivensis
(Gardiner, 1905)
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Click to enlarge לחץ להגדלה

Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: J. Dafni (Eilat) Photo: AIMS (GBR)
* Confirmed for  Aqaba
פרחית רב-גונית
Pavona varians
Verrill, 1864
מאד וריאבילית
extremely variable
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS


Photo:  J. Dafni (N.shore Eilat)
Both
Photo: E. Lovell (GBR)
 J. Dafni (Eilat)
Photo: V.Chenat
AIMS (GBR)
* Confirmed for Eilat, Aqaba

פרחית עניפה
Pavona frondifera
(Lamarck, 1816)
תפוצה אוק' הודי-פציפי


Accepted by WoRMS

Photo: JEN Veron (Philippines)
J. Dafni (CW Eilat)
Photo: D. Fenner (Phillippines)
Bkgr: J. Dafni (Eilat)
Photo: AIMS
J. Dafni (Eilat)
* Confirmed for Red Sea

*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000