מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families

Family Astrocoeniidae Koby, 1890
משפחת זיזניתיים 

 
Stylocoeniella  הסוגים זיזנית -
 
Madracis  גולתן

שני מיני הדוקרן מצטיינים בזיזים דוקרניים קטנטנים, סביב פתחי הקורליטים ובשטח הפריפרי (צנוסטאום) . הפוליפים זעירים .דוקרן גונתר, מזכיר מעט את האלמוג שיחן, אך נדיר ממנו. לדוקרן החמוש דוקרנים בולטים בשטח הפריפרי המשוטח. .גולתן קירבי הוא אלמוג שאף הוא מזכיר במעט את השיחן, אך מבט מקרוב מגלה (1) שיש להם עמודית מרכזית  (קולומלה) בולטת  ו-(2)  אך זאת מאוחה עם המחיצות הראשיות. לאחרונה נתגלה גם בעומק המפרץ (פרוקט ( MCE

דף ירוק זיהוי בטוח - שינויי שמות מצוינים באדום
  
A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
 General view מבט כללי   Alive חי שלד Skeleon
Previously reported*זיזנית  גונתר
Stylocoeniella guentheri
Basset-Smith, 1890
סימן בולט - דוקרנים חוץ-פוליפים לא בולטים
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Corals of the World online:
Stylocoeniella guentheri
Photo:JEN. Veron (Red Sea)
Photo:J. Dafni (Red Sea)/
N. Segev (Eilat)
Photo:AIMS (GBR)
*Confirmed from Aqaba
זיזנית חמושה
Stylocoeniella armata
(Ehrenberg, 1834)
מין שרוע - חום - נדיר ביותר
סימן בולט - דוקרנים חוץ-פוליפים בולטים
תואר לראשונה בים סוף
תפוצה אוק' הודי-פציפי
 Corals of the World online:
Photo: JEN.Veron (PNG) Photo: J. Dafni, Eilat Photo: AIMS (PNG) *Confirmed from Aqaba

גולתן קירבי
Madracis kirbyi
Veron & Pichon, 1976
סימן בולט -מחיצות מתחברות לעמודית
אלמוג עומק 40-65 מ'*
תפוצה אוק' הודי-פציפי
No local picture
Corals of the World online:
Madracis kirbyi
Photo: JEN Veron (GBR) Photo: Eyal & Loya
Photo: AIMS
          Confirmed for MCE
  *Eyal & Loya
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000