מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Siderastreidae משפחת סידריים
Coscinaraea הסוג קוסינרית
אלמוגי גוש, שרועים או לוחיתיים, שבהם הגבולות בין פוליפים סמוכים לא ברורים תמיד
 
              Key to expected Red Sea Coscinaraea (After Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
מבט כללי General view
 Alive חי תקריב close view
שלד  skeleton 
Previously recorded*

קוסינרית עגולה
Coscinaraea monile
(Forskal, 1775)
קוטר הגביע <7 מ"מ
מושבה גושית, כדורית
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Corals of the World online:
Coscinaraea monile
Photo: JEN Veron (Red Sea)
Y. Horoszowski (Eilat)
Photo:  V. Chenat (Eilat)
Y.Horoszowski (Eilat)
Photo:  O. Lederman (Eilat)
J.Dafni Sample (Eilat)
Photo: AIMS (Red Sea)
V.Chenat (HUJI collection)
* confirmed for Eilat, Aqaba
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000
For more species recorded from North Red Sea and/or reported
 from Eilat and/or Aqaba whose identity is Uncertain