מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families
Scleractinia incertae sedis| משפחה לא מוגדרת
מצב זמני - אין דעה מגובשת מהו היחוס המשפחתי שלהם
 
Genus Leptastrea       הסוג שטיחן

Family Faviidae מקודם -משפחת אלמוגניים

הסוג הזה נבדל מקודמיו בגודל קטן יותר של פוליפים ובהעדר בליטות אנכיות על המחיצות
הפנימיות. גם כאן יש הבדלים ניכרים בצורות השלד וצבעי האלמוג החי


דף ירוק : זיהוי מובטח, מין בצהוב - זיהוי לא מבוסס; תוספות ושינויים מצויינים באדום

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
 General View מבט כללי חי Alive
שלד Skeleton
Previously reported*
שטיחן  שווה-גביעים
Leptastrea bottae
(Milne Edwards & Haime, 1849)

פוליפים נישאים מעל המשטח. אין בהם
מחיצות בשלושה מעגלים
תפוצה - אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo: J. Dafni (Eilat)

Photo: JEN Veron (Red Sea)
Photo: AIMS (Red Sea)
J. Dafni (Eilat, sample)
* CONFIRMED FOR Eilat, Aqaba

שטיחן שונה-גביעים
Leptastrea inaequalis
(Klunzinger, 1879)
גביעי פוליפים שונים ומחיצות משלושה מעגלים
תפוצה - אוק' הודי-פציפי וים סוף

Accepted by WoRMSPhoto: V. Taylor (GBR) Photo:AIMS (Red Sea)
* CONFIRMED FOR Eilat, Aqaba


שטיחן ארגמני
Leptastrea purpurea
(Dana, 1846)
שולט בו הגוון הארגמני
תפוצה - אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS

Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: JEN Veron (GBR)
J. Dafni (Eilat)

Photo: J. Dafni (Eilat)
J. Dafni (Eilat sample)
* CONFIRMED FOR Eilat, Aqaba

ש שטיחן חוצה
Leptastrea transversa
Klunzinger, 1879
הפוליפים מזוותים
תפוצה - אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS


Photo: JEN Veron (Red Sea)
Y,.Horoszowski (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
S. Ayalon (CW Eilat)
Photo: AIMS (GBR)
V. Chenat (TAU collection)
* CONFIRMED FOR Eilat, Aqaba
  שטיחן קרחי
Leptastrea.pruinosa
(Crossland, 1952 )
למחיצות הפנימיות  בליטות כמו בקפאון
תפוצה - אוק' הודי-פציפי
Presence here is questionable
 לא בטוח שנמצא באילת
Syonym of  L. purpurea
Unaccepted by WoRMS

Photo: JEN Veron (Philippines) Photo: JEN Veron (Red Sea) Photo: AIMS (GBR) **CONFIRMED FOR Sinai
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000