מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families
Scleractinia incertae sedis משפחה לא מוגדרת 
Genus Leptastrea הסוג דקיקן
Family Faviidae מקודם משפחת אלמוגניים
הסוג דקיקן נבדל מקודמיו בגודל קטן יותר של פוליפים ובהעדר בליטות אנכיות על המחיצות
הפנימיות. גם כאן יש הבדלים ניכרים בצורות השלד וצבעי האלמוג החי
.
Leptastrea differs from Favia by its narrow common walls between neighboring corallites. Still it belongs to the family Faviidae. They differ by size, by polyp shape - angular or rounded and porminent hillocks.  The colony polyps divide asexually in intra-tentacular division meaning that each polyp corralite elongates, and divided into two daughter polyps within the tentacle circle.
 
The species differ in size, shape and sculpture of the corallite walls and inner dividing septa, presence or absence of "palial lobes".7-8 species in the Gulf.
Identification can be done using the attached Key adapted from JEN Veron's book "Corals of the World" (2000)
 


Key to Red Sea Leptastrea species (after Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459


A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
 General View מבט כללי חי Alive
שלד Skeleton
Previously reported*
דקיקן שווה-גביעים
Leptastrea bottae
(Milne Edwards & Haime, 1849)
פוליפים נישאים מעל המשטח. אין בהם
מחיצות בשלושה מעגלים
תפוצה - אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS


Photo: J. Dafni (Eilat)

Photo: JEN Veron (Red Sea)
Photo: AIMS (Red Sea)
J. Dafni (Eilat, sample)
* CONFIRMED FOR Eilat, Aqaba

דקיקן שונה-גביעים
Leptastrea inaequalis
(Klunzinger, 1879)
גביעי פוליפים שונים ומחיצות משלושה מעגלים
תפוצה - אוק' הודי-פציפי וים סוף

Accepted by WoRMSPhoto: V. Taylor (GBR) Photo:AIMS (Red Sea)
* CONFIRMED FOR Eilat, Aqaba


דקיקן ארגמני
Leptastrea purpurea
(Dana, 1846)
שולט בו הגוון הארגמני
תפוצה - אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS

Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: JEN Veron (GBR)
J. Dafni (Eilat)

Photo: J. Dafni (Eilat)
J. Dafni (Eilat sample)
* CONFIRMED FOR Eilat, Aqaba


דקיקן חוצה
Leptastrea transversa
Klunzinger, 1879
הפוליפים מזוותים
תפוצה - אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMS


Photo: JEN Veron (Red Sea)
Y,.Horoszowski (Eilat)
Photo: J. Dafni (Eilat)
S. Ayalon (CW Eilat)
Photo: AIMS (GBR)
V. Chenat (TAU collection)
* CONFIRMED FOR Eilat, Aqaba
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000
For species recorded from North Red Sea and/or reported
 from Eilat and/or Aqaba whose identity is Uncertain