מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families
Meruilinidae  Verrill, 1865   משפחת אלמוגניים
Family Faviidae מקודם - משפחת אלמוגניים

 
 
Genus Coelastrea = Goniastrea הסוג  גושי
 
דף צהוב - הגדרה לא וודאית


סוג זה של אלמוגים מצאתי לעתים קרובות על גבול הכרית העליון, במצב של התפוררות והיה נראה לי שהוא גדל במקום ולא הובא ממעומק.
ציינתי לי עובדה זאת והגדרתיו. ואכן מצאתיו ברשימות סוגים שמוכרים גם כמאובנים הסוג המצויין כאן  כעת הוא חודש .  Goniastrea aspera 

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
בטבע General view
חי  Alive
שלד Skeleton
Prevously reported*
גושי גס
Coelastrea aspera
 
(Verrill, 1866)
formerly
  Goniastrea aspera
פוצה - אוק' הודי-פציפי
מין החי בגבול תחום הכרית
Lives in intertidal fringe
Tentative ID הגדרה לא ודאית

Accepted by WoRMS


Photo: J. Dafni (Eilat shore) Photo: J. Dafni (Eilat shore) Photo: JEN Veron
BKGR:IUI collection
*CONFIRMED FROM: Aqaba

*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000 / ***Eyal &Loya