מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Family Coscinaraidae Milne-Edwards & Haime משפחת שקועניים
 
מקודם קוסינרית

  Genus  Craterastrea   הסוג מכתשון
אלמוגי גוש, שרועים או לוחיתיים, שבהם הגבולות בין פוליפים סמוכים לא ברורים תמיד

דף ירוק/צהוב - במחלוקת  - זיהוי לא וודאי. שמות חדשים - באדום

כדאי לשים לב לתסבוכת ולמחלוקות בין חוקרים. בחלון הכי סופי של רשימה זו תמצאו כמה מחלוקות כאלה
    "Corals of the World"        מובאה מהאתר שבמחלוקת
https://www.coralsoftheworld.org/species_factsheets/species_factsheet_summary/craterastrea-levis/ 
מבט כללי General View
חי Alive
תקריב Close view
שלד Skeleton
Previously recorded*

Leptoseris foliosa

מכתשון עלעלי
Crterastrea levis
Head, 1983
תפוצה: ים סוף, אוקינוס הודי

בעבר ראו בו סינונים של
דקדק עלעלי
Leptoseris foliosa 

Accepted by WoRMS

???
Photo:AIMS (Eilat) Photo: E. Turak  (Indonesia) Photo: E. Turak  (Indonesia) Photo :M. Levin  (Eilat)

 species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is under dipute
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000