מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families
Family Agariciidae משפחת פרחיתיים
Genus Leptoseris 
הסוג דקון

Key to Red Sea Leptoseris species (after Veron, 2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
General View מבט כללי חי Alive
 שלד  Skeleton 
Previously reported*דקון פרוש
Leptoseris explanata
Yabe & Sugiyama, 1941
=? Leptoseris glabra
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMSPhoto: JEN Veron (Ryuqyu)
J. Dafni (CW Eilat)
Photo: M. Levin (Eilat)
J. Dafni (CW Eilat)
Photo: JEN Veron (Japan)
* Confirmed for Eilat, Aqabaדקון עלעלי
Leptoseris foliosa
Dinesen, 1980
חריצים מאד דקיקים
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo: M. Levin (Eilat)
Photo: JEN Veron (PNG)
J. Dafni (CW Eilat)
Photo:  JEN Veron (Red Sea)
* Confirmed for  Aqabaדקון פיטרי
Leptoseris mycetoseroides
Wells, 1954
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS

Photo: JEN. Veron (Philippines)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: JEN Veron
* Confirmed for  Aqaba


דקון מרובע
Leptoseris yabei
(Pillai & Scheer, 1976)
רכסים מצטלבים יוצרים מרובעים

תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo: J. Dafni (Eilat, CW)
Photo: M. Levin (Eilat)
Photo: JEN Veron (GBR)
* Confirmed for  Aqabaדקון קירח 
Leptoseris glabra
Dinesen, 1980
close to L. explanata
תפוצה אידופציפית  ?
Accepted by WoRMS
Photo Credit: reeflex.net.
Photo Credit: reeflex.net.
Eyal et al. 2015 MCE

דקון הוואי
Leptoseris hawaiiensis 
Vaughan, 1907
Older name : שם קודם
Leptoseris fragilis
דקון עדין
Milne Edwards & Haime, 1860
אלמוג של מים עמוקים 150 מ
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo: NASA (Hawaii, 90m)
Photos: Z. Dubinsky (Eilat > 80m)
Photo: N. Coleman, AIMS (Solomon Ids.) * Confirmed for  Aqaba
כמה עבודות מחקר פיזיולוגיות נעשו על דקון עדין מאילת  אך מעמדו הטקסונומי לא הוכר - כנראה הוחלף עם דקון הוואי  
Several studies made on L. fragilis from Gulf of Aqaba, apparently applically to L. hawaiiensis
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000
B. For species recorded from North Red Sea and/or reported
 from Eilat and/or Aqaba whose identity is uncertain