מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families
Agariciidae Gray, 1847 פרחיתיים

Genus Leptoseris הסוג דקדק
אלמוג מושבתי פרוש הנמצא בדרך כלל במעמקים

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
General View מבט כללי חי Alive
 שלד  Skeleton 
Previously reported*דקדק פרוש
Leptoseris explanata
Yabe & Sugiyama, 1941
=? Leptoseris glabra
תפוצה אוק' הודי-פציפי

Accepted by WoRMSPhoto: JEN Veron (Ryuqyu)
J. Dafni (CW Eilat)
Photo: M. Levin (Eilat)
J. Dafni (CW Eilat)
Photo: JEN Veron (Japan)
* Confirmed for Eilat, Aqabaדקדק עלעלי
Leptoseris foliosa
Dinesen, 1980
חריצים מאד דקיקים
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo: M. Levin (Eilat)
Photo: JEN Veron (PNG)
J. Dafni (CW Eilat)
Photo:  JEN Veron (Red Sea)
* Confirmed for  Aqaba דקדק פיטרי
Leptoseris mycetoseroides
Wells, 1954
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS

Photo: JEN. Veron (Philippines)
Photo: J. Dafni (Eilat)
Photo: JEN Veron
* Confirmed for  Aqaba


דקדק מרובע
Leptoseris yabei
(Pillai & Scheer, 1976)
רכסים מצטלבים יוצרים מרובעים

תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo: J. Dafni (Eilat, CW)
Photo: M. Levin (Eilat)
Photo: JEN Veron (GBR)
* Confirmed for  Aqaba


דקדק קירח 
Leptoseris glabra
Dinesen, 1980
close to L. explanata
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo Credit: reeflex.net.
Photo Credit: reeflex.net.
Photo: J. Dafni (Eilat)
Eyal et al. 2015 MCE

דקדק הוואי
Leptoseris hawaiiensis 
Vaughan, 1907
Older name : שם קודם
Leptoseris fragilis
דקון עדין
Milne Edwards & Haime, 1860
אלמוג של מים עמוקים 150 מ
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Accepted by WoRMS
Photo: NASA (Hawaii, 90m)
Photos: Z. Dubinsky (Eilat > 80m)
Photo: N. Coleman, AIMS (Solomon Ids.) * Confirmed for  Aqaba
כמה עבודות מחקר פיזיולוגיות נעשו על דקדק עדין מאילת  אך מעמדו הטקסונומי לא הוכר - כנראה הוחלף עם דקדק הוואי 
Several studies made on L. fragilis from Gulf of Aqaba, apparently applically to L. hawaiiensis
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000